När mannen för några år sedan var klar med sin skattefinansierade juristutbildning i Sverige flyttade han tillbaka hem till Irak. Lägenheten i Sverige behöll han dock och skaffade sig inkomster av genom att hyra ut svart. Först nu avslöjas bedrägeriet och mannen blir av med kontraktet.

Det är Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra som rapporterar om fallet från Göteborg som man dessutom genom en granskning kan visa inte är unikt. Det är inte ovanligt att migranter som av olika skäl lämnar Sverige inte meddelar vare sig myndigheter eller hyresvärd om detta och därmed kan tjäna pengar på lägenheten genom att hyra ut den svart i andra hand. Olika former av bidragsfusk förekommer också med samma tillvägagångssätt.

I det aktuella fallet avfördes den i Sverige tidigare juridikstuderande irakiern 2019 efter att han antogs ha lämnat Sverige. Men det skulle dröja ytterligare lång tid innan bostadsbolaget Poseidon i Göteborg informerades.

Andrahandshyresgästen slutade betala hyran

Det skedde först efter att den andrahandshyresgäst som mannen olagligt hyrt ut sin lägenhet i centrala Göteborg till misskött sitt boende och inte betalat hyran på tre månader, sammanlagt 13 500 kronor. Störningsjouren skickades då ut för att kontrollera situationen.

Innan dess hade Poseidon förutsatt att kontraktsinnehavaren bodde kvar och att det hela tiden varit han som betalat in hyrorna. När man i slutet av november fick klart för sig att det var någon annan som bodde i lägenheten skickade man ut en uppmaning till denne att säga upp sin lägenhet.

Eftersom kontraktsinnehavaren inte sedan lång tid tillbaka längre fanns i Sverige fick bostadsbolaget inget svar på sin anmodan. Efter ytterligare några månader sades kontraktet i stället upp på Poseidons initiativ. Meddelande om detta skickades rekommenderat men löstes inte ut utan kom i retur till bolaget

Hörde av sig från Irak och motsatte sig uppsägning

Men strax därefter hörde kontraktsinnehavaren av sig och meddelade att han numera var bosatt i Kirkuk i Irak och hävdade att han där bedrev ytterligare juridiska studier. Med den motiveringen motsatte han sig uppsägningen av lägenheten.

Ärende tick vidare till Hyresnämnden som gick på Poseidon linje när kontraktsinnehavaren återigen försvann från radarn och inte gick att få kontakt med. Enligt nämnden har mannen gjort sig skyldig till olaglig uthyrning i andra hand och saknar genom att ha flyttat hem till Irak också behov av lägenheten.

Mannen har inte överklagat beslutet till högre instans men heller inte lämnat tillbaka nycklarna till lägenheten, något han anmodats av bostadsbolaget att göra när han inte längre har något kontrakt på bostaden.

Stort antal liknanden fall

Hem & Hyra skriver att man i samband med en granskning hittat ett stort antal liknande fall där en person eller familj bara försvunnit från Sverige men valt att behålla den lägenhet de bott i här och hyra ut den på svarta börsen.

I landets invandrartäta och så kallade utsatta områden är olagliga andra- och tredjehandsuthyrning sedan länge ett stort problem. Med anledning av detta har folkbokföringslagen skärpts så att det numera är straffbart att lämna falska uppgifter som sitt boende.

Det är inte alltid som kontraktsinnehavaren lämnar Sverige. Ett vanligt förekommande upplägg är också att ett gift par skiljer sig på papperet och att mannen eller kvinnan med förtur får kontrakt på en annan lägenhet medan den andra bor kvar i den ursprungliga bostaden. I verkligheten fortsätter man dock att bo samman och tjänar pengar på att hyra ut den andra lägenheten svart.

Tillåtet hyra ut under ordnade former

Den som under en begränsad tid studerar utomlands har rätt att behålla sin hyreslägenhet och att hyra ut den i andra hand efter överenskommelse med bostadsbolaget. Den rätten gäller inte den som bara försvinner från landet och inte avtalar med hyresvärden om en andrahandsuthyrning. Det finns också regler om hur mycket hyra man får ta ut vid andrahandsuthyrning.