För att bromsa spridningen av coronaviruset vill FN:s utvecklingsprogram UNDP ge omkring tre miljarder människor i fattiga länder en temporär basinkomst.

Kostnaden för den tillfälliga basinkomsten till 2,7 miljarder människor i 132 länder skulle bli 199 miljarder dollar per månad. Enligt FN skulle en sådan ge ”medel för att köpa mat och betala hälso- och utbildningskostnader”.

”Räddningsaktioner och återhämtningsplaner kan inte bara fokusera på stora marknader och stora företag. En tillfällig basinkomst kan göra det möjligt för regeringar att ge människor som lever under nedstängning en ekonomisk livlina”, resonerar man.

Akut situation

Enligt FN kan 1,67 miljoner människor i 30 låginkomstländer dö av pandemin. Viruset ska nu spridas snabbt med 1,5 miljoner nya fall per vecka och utvecklingsländer är särskilt drabbade.

Man föreslår att basinkomsten skulle kunna delas ut under sex månader.

Spanien

I Spanien kommer en basinkomst, eller ”medborgarlön”, att börja betalas ut till de sårbaraste hushållen i landet. Programmet syftar till att lyfta 1,6 miljoner människor ur extrem fattigdom och de som drabbats värst av pandemin.

Satsningen beräknas kosta landet tre miljarder euro per år.

Tidigare har Finland gjort ett försök med medborgarlön, utan önskvärd effekt.