I fredags åtog sig FN:s medlemsstater att drastiskt sänka utsläppen av ”planetvärmande” utsläpp från världens flygplan till 2050. Det uttalade målet är att nå ”netto noll”-utsläpp – en punkt där flygresor inte överhuvudtaget bidrar till utsläpp av koldioxid i atmosfären.

Tidigare har företag använt sig av så kallade ”klimatkompenserande” strategier som gått ut på att kompensera flygplanens utsläppsökning genom exempelvis trädplanteringsprogram.

Men för att nå ”netto noll”-utsläpp skulle både flygbolag och FN:s medlemsstater behöva investera hundratals miljarder dollar för effektivare flygplan och renare bränslen så att utsläppen från flygresorna minskar i den utsträckning som man nu kommit överens om.

Men inte ens sådana enorma investeringar skulle räcka, vilket innebär att man även kommer tvinga både länder och företag att anta nya regelverk för att stävja flygandet. Detta genom att exempelvis skrota bränslesubventioner och stoppa planer på att bygga ut befintliga flygplatser. Även åtgärder som att avskaffa särskilda förmånsprogram för personer som flyger ofta kan komma att krävas, rapporterar NYT.

LÄS ÄVEN: 100 miljarder på klimatet – om MP får bestämma

Rika länder tvingas nedrusta flygnäringen

I praktiken kommer detta även innebära att världens rikaste länder, som står för den största delen av internationella flygresor, tvingas införa fler restriktioner än fattiga länder. De rika länderna kommer alltså straffas samtidigt som de fattigare länderna ska tillåtas bygga ut sina flygsektorer. Detta för att människorna i de rika länderna flyger mer.

EU har även föreslagit förändringar som att ta bort skattebefrielserna för flygbränsle och införa beskattning av koldioxidutsläpp. Franska politiker har även gått så långt som att föreslå ett totalförbud mot kortdistansflyg.

LÄS ÄVEN: FN: Rika länder ska betala mer skatt för klimatet