En livsstilskriminell man med somaliskt ursprung men född och uppvuxen i Finland utvisas nu till Somalia. Mannens kriminella leverne och det hot han utgör väger tyngre än hans familjeband till Finland konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen.

Mannen föddes i Finland 1993 och vid fyra års ålder gavs han permanent uppehållstillstånd. Hans föräldrar ansökte dock aldrig om medborgarskap för sin son och i befolkningsinformationssystemet står hans modersmål registrerat som somaliska. Idag har han två barn som båda är finska medborgare, uppger Helsingin Sanomat.

Kriminell sedan barnsben

Mannen inledde sin kriminella bana redan som barn och dömdes som minderårig för bland annat elva rån, stöld och misshandel. I vuxen ålder fortsatte han på den inslagna banan – på meritlistan återfinns bland annat rån, övergrepp, olagliga hot, betalningsbedrägerier, narkotikabrott och grovt rattfylleri.

LÄS ÄVEN: Danmark: Somalier fortsatt i topp bland kriminella invandrare

Av Högsta förvaltningsdomstolens (HFV) handlingar framgår att mannen i vuxen ålder främst försörjts med bidrag och brott. Mellan 2010 och 2018 drog han på sig totalt tio fängelsestraff, varav det hårdaste var ett och ett halvt år. Under samma period dömdes han även till sammanlagt åtta bötesstraff.

Polisen ville utvisa – godkändes av Migrationsverket

På grund av mannens oförmåga att anpassa sig till finländska lagar föreslog polisen i augusti 2017 att deportera honom till Somalia. Det finska Migrationsverket godkände begäran.

Vid tiden för Migrationsverkets beslut var mannen misstänkt för två fall av misshandel, olaga hot, betalningsmedelsbedrägeri, två stölder, grovt betalningsmedelsbedrägeri, identitetsstöld och stöld av motordrivet fortskaffningsmedel.

LÄS ÄVEN: Somalier knivslaktade flera i Tyskland: ”Allahu akbar”

Har aldrig varit i Somalia

Nu har även Finlands högsta förvaltningsdomstol (HFV) lämnat bifall till utvisningen. Detta efter en överklagan där somaliern via sitt ombud argumenterade att han är född och hade bott hela sitt liv i Finland och därför bör likställas med en finsk medborgare. Han har dessutom aldrig besökt Somalia och saknar stödnätverk och bekanta i landet.

I sin överklagan påstod mannen att han sedan Migrationsverkets hot om utvisning ändrat livsstil och blivit laglydig. Sedan 2020 har han arbetat som ungdomsrådgivare. Under rättsprocessen uppkom dock nya misstankar om brott.

LÄS ÄVEN: Utvisningsverksamheten förlamad – 90% vägrar Covid-test

Anpassade sig aldrig till det finska samhället

”Brottens kontinuitet, kvantitet och kvalitet visar bristande anpassning till det finska samhället”, slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Vidare konstateras att: ”Han har upprepade gånger med sitt beteende visat sig vara en fara för andras säkerhet”. Därmed anses argumenten för utvisning väga tyngre än argumenten mot.

Domstolen bedömer att det inte finns några hinder att utvisa mannen till Somalia, även om säkerhetssituationen i landet är instabil. Utvisningen strider heller inte mot proportionalitetsprincipen eller fördraget om mänskliga rättigheter, skriver HFV.

Rättspraxis från Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (EIT) är att en balans mellan individens och samhällets intressen måste uppnås. HFV bedömer att den somaliske mannen utgör ett långsiktigt och allvarligt hot mot samhällets säkerhet.

LÄS ÄVEN: Somaliskt gäng åtalas för brutala knivrån i Umeå: ”Vill ha makt”

Utvisningen verkställs kort efter dom

– Fall där den förvisade har bott i Finland hela sitt liv är extremt sällsynta. Jag skulle inte säga att det här är det första, men det finns inte många av dem, säger Olli Koskipirtti från Migrationsverket till YLE.

”När en deporterad har bott större delen av sin barndom i det utvisande staten och fått sin uppväxt och utbildning där, måste utvisningen vara exceptionell och övervägandena för utvisning vara mycket viktiga,” betonar HFV. De kraven bedömer man är uppfyllda i det aktuella fallet.

Utöver utvisningen förbjuds somaliern även att komma in i Schengenområdet de närmsta tre år åren. Utvisning ska verkställas inom 30 dagar efter det att den dömde underrättats om beslutet.