Mycket tyder på att den svenska alliansfriheten, en nära 200-årig säkerhetspolitisk tradition, snart är ett minne blott. Det slutgiltiga beslutet, som kan komma att påverka landets befolkning under oöverskådlig tid framöver, kommer att fattas utan folkomröstning. Inget parti vill nämligen höra folkets röst i frågan.

Den socialdemokratiska regeringen har sedan Finland närmat sig Nato fått bråttom att hålla jämna steg. Regeringen uppges synkronisera med grannlandet i öst, där den politiska processen allt tydligare pekar mot ett Natomedlemskap. Varför det är viktigt att gå med samtidigt som Finland är något oklart men flera partier verkar se fördelar med detta.

Vid det senaste valet fanns en klar majoritet mot ett svenskt Natomedlemskap, bland de partier och ledamöter som valdes in i Riksdagen. Nu låter det annorlunda. Sverigedemokraterna som tidigare var negativa till ett medlemskap men positiva till folkomröstning har bytt ståndpunkt sedan Putin låtit invadera Ukraina och menar nu att om Finland går med, bör även Sverige gå med.

– I den säkerhetspolitiska miljö som fanns före Rysslands invasion den 24 februari, då var det vårt förbehåll för ett Natomedlemskap, att det skulle ske en förankring genom en folkomröstning. Den möjligheten existerar inte längre, säger utrikespolitiska talespersonen Aron Emilsson.

Moderaterna har länge varit för ett medlemskap och nu verkar, som tidigare nämnts, även Socialdemokraterna svänga i frågan. S-regeringen uppger sig dock vilja invänta en säkerhetspolitisk analys som ska redovisas den 13 maj. Vad svenska folket vill är dock inget parti intresserat av att höra, någon folkomröstning är inte aktuell.

LÄS ÄVEN: Domstol kör över folkviljan – underkänner veto mot vindkraft

”Folkomröstning är inte värt att eftersträva”

DN har tillfrågat samtliga riksdagspartier huruvida de kommer att verka för en folkomröstning i Nato-frågan, anledningarna varierar något men samtliga uppger sig vara negativa till en folkomröstning.

– Vi ser inte att en folkomröstning är något som är värt att eftersträva, säger Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson, Maria Ferm.

Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson för Moderaterna pekar på riskerna med ”ryska jävligheter” i samband med svenska val. Han talar även om vikten av att ”ha en tidtabell som gör att vi ligger tillsammans med Finland” och menar att det nu plötsligt är så bråttom att en folkomröstning helt enkelt inte hinns med. Han hävdar också att frågan är så komplex att svenska folket gör bäst i att lita på att ledamöterna i Sveriges riksdag fattar ett klokt beslut.