Litorina Folkhögskola i Blekinge tar steget fullt ut och inför ovillkorlig covid-apartheid. Den som kommer till skolan möts av skyltar om att ovaccinerade äga ej tillträde. Skolans rektor känner stolthet över beslutet.

Rörelsefriheten för ovaccinerade svenskar inskränks allt hårdare. På alltfler platser i samhället betjänas inte den som av olika skäl inte velat spruta in den experimentella substans i sin kropp som påstås ge immunitet mot covid men som visat sig både ineffektiv och behäftad med allvarliga biverkningar.

Jämförs med Sydafrika, nazi-Tyskland och USA:s segregerade sydstater

Protesterna växer mot vad många associerar till hur judar behandlades i 30-talets Tyskland, svarta i den segregerade amerikanska södern och Sydafrika under apartheid. På många hålls har massdemonstrationer hållits i takt med att diskrimineringen hårdnat.

I vissa länder införs nu vaccinationstvång. Den som vägrar kan kastas i fängelse. Även i Sverige nekas ovaccinerade i snabb takt tillträde till allt fler delar av samhället.

Senast ut är skolor som nu kastar ut de elever som inte tagit två eller fler covid-sprutor – detta oavsett man är frisk eller har uppnått immunitet på naturlig väg genom att ha haft sjukdomen. På Litorina Folkhögskola känner rektor Agrita Martinsone stolthet över att ha infört covid-aprtheid

– Vi känner att vi har gjort nytta, säger hon om beslutet i en kommentar till statsradion.

Segregationen stötte initialt på motstånd från en del elever. Men efter att de eleverna kallats till samtal med personalen och utsatts för skolans grupptryck har de skeptiska eleverna antingen fallit till föga eller valt att lämna skolan.

Skyltar uppsatta – ovaccinerade äga ej tillträde

Rektor Martinsone säger till SR att man initialt inte kommer att sätta ut vakter runt skolan som kontrollerar papper och vaccinationspass för alla som anländer till lokalerna, men utesluter inte att så kommer att ske i framtiden om det visar sig att elever farit med osanning om att ha vaccinerat sig.

Diskrimineringsbeslutet gäller även lärare och annan personal på skolan. Den som inte tar sprutorna får inte arbeta kvar på skolan.

Vid skolans entréer har orangefärgade skyltar nu satts upp om att ovaccinerade inte äger tillträde, skyltar som för tankarna till de som historiskt mötte judar i nazi-Tyskland och svarta under de så kallade Jim Crow-lagarna i USA:s södra delstater.

Lagligt eller inte – myndigheter vill inte svara

Det är oklart om det har stöd i svensk lag och är förenligt med rådande skolplikt att neka ovaccinerade elever att gå i skolan. Litorina Folkhögskola är dock inte ensamma om att införa covid-apartheid samtidigt som alla ansvariga myndigheter inte vill ge besked om vad som är tillåtet.

Regeringens jurister på Utbildningsdepartementet menar att en utredning behöver tillsättas för att besvara dessa frågor. Övriga myndigheter och aktörer , inklusive Folkhälsomyndigheten hänvisar korsvis till varandra.

De fackliga organisationerna håller också en låg profil när det gäller att tillvarata ovaccinerade medlemmars intressen på arbetsmarknaden. Däremot har man tagit strid för det omvända där en person nekats jobb på ett företag med policy att bara anställa ovaccinerade.

Endast vaccinerade får gå läkarutbildning

En annan utbildningsinstitution som nu kastar ut ovaccinerade studenter är Läkarutbildningen i Västerbotten, VFU. Argumentet för att där införa covid-apartheid är att det krävs för att skydda patienterna, rapporterar Läkartidningen.

Ett beslut om att endast tillåta vaccinerade att utbilda sig till läkare undertecknades i slutet av förra veckan av hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa. Beslutet gäller från och med innevarande hösttermin och tills vidare.

Vicedekan och tidigare programansvarig vid läkarutbildningen i Umeå, Magnus Hultin, säger i en kommentar att han ser beslutet som ”rimligt och väl avvägt”.