Munhälsan bland barn och ungdomar i Jönköpings län har länge varit bra men på senare tid har en gradvis försämring skett. Nu har Folktandvården beslutat att sluta flourpensla alla elever och istället koncentrera resurserna på där man tror att den förebyggande behandlingen gör störst skillnad.

Den försämrade munhälsan märks framför allt bland 6-12 åringar i områden med högre andel låginkomsttagare och lågutbildade.

– Sett till hela landet har vi en bra munhälsa. Men vi ser en liten försämring och gissar att det är socioekonomiska faktorer som slår igenom, säger Kerstin Gustafsson som är ansvarig för barntandvården i länet, till Jönköpings-Posten.

Nu kommer man att rikta om tandvården till ”där behoven är störst och mer till individer än till hela populationer”. Att detta kan äventyra munhälsan för övriga skolbarn avvisar Gustafsson, tanken är att dessa istället ska fångas upp tidigt med kontroller vid ett och två års ålder.

Att erbjuda förebyggande tandvård endast till vissa skolor och elever ser man inga problem, som segregering och fördomar, med.

– Vi sätter inte detta i samband med det. Vi är inte rädda för en försämring men hoppas på en förbättrad och mer jämlik tandhälsa, säger Kerstin Gustafsson.