Sveriges befolkning fortsätter att förändras och bytas i rask rakt. Sedan den officiella befolkningen för ett par år sen blev 10 miljoner har ytterligare 330 000 tillkommit. Med nuvarande takt på inflödet står det klart att dagens svenska barn kommer att bli en minoritet i sitt eget land.

Det var i januari 2017 Sverige fick tio miljoner invånare och om bara tio år, till 2029, beräknas folkmängden ha ökat med ytterligare en miljon. Debattören och författaren Rebecca Weidmo Uvell har tittat närmare på siffrorna och vilken dramatisk demografisk förvandling utan motstycke de innebär.

Andelen födda till två inrikes födda föräldrar minskar med 10 % på 16 år

2002 fanns 8 940 788 invånare i Sverige. Av dessa var tolv procent utrikes födda, sex procent födda till en utrikes född förälder och 79 procent född till två inrikes födda föräldrar.

2018 hade befolkningen ökat till 10 230 185 personer varav 19 procent var födda utomlands, 7,5 procent födda till en utrikes född förälder och 68 procent födda till två inrikes födda föräldrar.

Tittar man på barn mellan 0 och fjorton år förändras siffrorna än mer dramatiskt – i denna grupp med 1 819 729 barn är bara 62 procent födda till två inrikes födda föräldrar.

I kategorin unga människor i barnafödande ålder, 15-24, 25-34 och 35-44 år, minskar andelen svenskar ytterligare. Av 2 348 609 personer i denna grupp har endast 60 procent två inrikes födda föräldrar. 2002 var motsvarande andel 73 procent.

Då barnen läggs till och ålderskategorin blir 0-44 ser det ut på följande sätt:

Totalt antal personer 2018: 5 684 271 personer.

Andel utrikes födda: 20,4 %
Andel inrikes födda till två utrikes födda föräldrar: 9%
Andel inrikes födda till en utrikes född förälder: 9,3 %
Andel inrikes födda till två inrikes födda föräldrar: 61 %

”Framtiden för våra barn kommer vara att med samma inflöde som vi har idag så kommer de under sin livstid vara i minoritet, de som har två infödda svenska föräldrar”, konstaterar Rebecca Weidmo Uvell som också påpekar att hon inte menar att den som är född till en eller två utrikes födda föräldrar inte är svenskar, men att det beror på familjen om de är integrerade eller inte samt att integrationen är otroligt eftersatt.

”Vad händer med ett land där en majoritet av befolkningen inte bara har utländsk bakgrund utan dessutom inte själva betraktar sig som svenskar?”, frågar hon vidare.

Om det Sverige vi har idag, med de svenska traditioner, värderingar, kulturyttringar etc ska finnas kvar till våra barnbarn måste integrationen vara helt central i svensk politik.