En klient på ett äldreboende i Degerfors kommun föll ut genom ett fönster på andra våningen. Personen slog handlöst i marken och ådrog sig så allvarliga krosskador att denne några timmar efter händelsen avled.

Det var den 21 juni i år som dödsfallet inträffade. Ambulans var snabbt på platsen och förde den svårt skadade åldringen till sjukhus. Dennes liv stod dock inte att rädda.

Nu har Degerfors kommun lämna in en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). En utredning ska göras kring de brister i tillsynen och andra omständigheter som kan ha bidragit till dödsfallet.

Marjo Koivumaa är socialchef i kommunen och vill i en kommentar till SVT inte innan utredningen är klar medge att man brustit i rutinerna.

– Det får Ivo utreda, säger hon.

Den ansvariga chefen vidgår dock att det inträffade är en ”tragisk händelse” men vill samtidigt betona att den är ”väldigt ovanlig”.

Parallellt med Ivo:s utredning inleder kommunen också en egen internutredning där man ska ”se över rutinerna” och säkerheten på det aktuella äldreboendet. Vissa åtgärder uppges redan ha vidtagits för att förebygga att något liknande inträffar igen.