I slutet på januari rullades ytterligare en könsstympningshistoria upp i Göteborg. Ett invandrat föräldrapar från ett land tredje världen greps och häktades för att med ”köksbordskirurgi” i hemmet ha skurit bort delar av den minderåriga dotterns kön. Fadern ska även systematiskt ha misshandlat dottern under en längre tid. Men nu släpps paret från häktet. Åklagaren tror inte att de kommer att fly landet – ”de är så väletablerade i Sverige” (GP 18-02-26).

Misshandeln av flickan pågick i flera år och kulminerade i en könsstympning. Det är oklart exakt när övergreppet begicks. Åklagaren uppger ett tidsspann på 2013-2016 som tidpunkt för brottet.

Till slut fick flickan nog och vände sig till personal i skolan som hjälpte till att göra polisanmälan. Föräldrarna greps och häktades, först pappan men senare också mamman, då det framkommit uppgifter som tyder på att båda föräldrarna gemensamt stympat flickans kön i lägenheten i Göteborg.

Men nu släpps båda föräldrarna ur häktet. Enligt kammaråklagare Mats Ihlbom finns ingen risk att paret återfaller i brott eller försvårar utredningen. Inte heller föreligger enligt Ihlbom någon flyktrisk. Trots upprätthållandet av de barbariska sedvänjorna från sitt hemlands kultur menar Ihlbom att paret är ”väl etablerade i Sverige” och därför kan förväntas stanna här utan tvångsmedel.

Den könsstympade flickan har omplacerats på hemlig ort. Så har även skett med parets alla övriga barn.

Pappan nekar enligt sin advokat till brott. Hur mamman ställer sig till anklagelserna är oklart. Uppgift saknas också om hur föräldrarna menar att dotterns blivit könsstympad om det inte är de själva som begått övergreppet.

Det har tidigare uppgetts att föräldrarna misstänks för att ha utsatt även andra av sina döttrar för misshandel och övergrepp. Det är oklart huruvida de misstankarna kvarstår.

Samhällsnytt har i skrivande stund inte tillgång till rättsdokumenten i fallet och kan därför inte uppge vilket land familjen kommer ifrån eller om föräldrarna har svenskt medborgarskap.

Kvinnlig könsstympning har i takt med ökande utomvästlig invandring från framför allt Somalia och andra lågutvecklade afrikanska länder blivit ett omfattande problem för de svenska myndigheterna att hantera. Ibland utförs övergreppen, som i detta fall, i Sverige. Men det är också vanligt att döttrarna förs till det gamla hemlandet, som man säger sig ha flytt ifrån, och könsstympas där.