Efter att ha dömts i både tingsrätten och hovrätten frias nu den tidigare sverigedemokratiska regionpolitikern Bertil Malmberg från ett åtal om hets mot folkgrupp.

Det var i slutet av april 2021 som regionfullmäktige i Sörmland diskuterade regionens årsredovisning för 2020. I den pekades inte minst pensionärer och regionens äldre ut som kostnader, något som fick dåvarande SD-politikern Bertil Malmberg att reagera.

LÄS ÄVEN: Hovrätten fastställer dom mot före detta SD-ledamot efter IQ-uttalande

Malmberg påpekade att det inte bara är pensionärer som kostar pengar och riktade kritik mot beslutet att ta emot sydsudanesiska kvotflyktingar eftersom de enligt honom har lägre intelligens och utbildningsnivå än svenskar, och därmed blir en ekonomisk belastning för Sörmland.

Efter regionfullmäktigemötet polisanmäldes Bertil Malmberg av en socialdemokrat och dömdes sedermera till villkorlig dom och 40 dagsböter à 600 kronor. Malmberg uteslöts också ur Sverigedemokraterna.

Frias

Efter en överklagan av även hovrättens dom frias Malmberg nu av Högsta domstolen.

Ledamotens uppgift om sitt syfte med anförandet stöds av utredningen i målet. Högsta domstolen finner att uttalandet med hänsyn till sammanhanget – trots att det var klart nedsättande för den utpekade gruppen – inte har gått utöver vad som måste godtas inom ramen för en debatt i en politisk församling. Ledamoten frikänns därför från åtalet för hets mot folkgrupp.

– Betydelsen av en fri och öppen debatt måste väga tungt vid bedömningen av om uttalanden som görs under en debatt i en politisk församling ska anses straffbara som hets mot folkgrupp, säger justitierådet Cecilia Renfors. Det synsättet har ett starkt stöd i uttalanden av lagstiftaren när straffbestämmelsen infördes och när den senare har ändrats, liksom i regeringsformens och Europakonventionens skydd för yttrandefriheten.

Malmberg själv är lättad.

– Jag är glad så klart att det blev så här. Inte glad bara för min egen skull utan också för yttrandefriheten i Sverige, säger Bertil Malmberg till statstelevisionen.

Uteslöts ur partiet

I samband med rättsprocessen uteslöts Bertil Malmberg från Sverigedemokraterna. Men enligt partiet ska orsaken ha varit att Malmberg ”trotsat partiets beslut om avstängning” och fortsatt delta på fullmäktigemöten.

LÄS ÄVEN: Dagerlind: ”Riksåklagaren vill kriminalisera all diskussion om IQ”