Enligt regeringens senaste rekommendationer ska även de med lindriga symptom stanna hemma, men i Region Blekinge anser smittskyddsläkare Bengt Wittesjö att förkyld personal ska fortsätta gå till jobbet.

Även från Folkhälsomyndigheten har man gått ut och rekommenderat att den som arbetar med vård av äldre inte ska gå till jobbet ifall man har hosta eller känner sig förkyld.

De nya riktlinjerna i Region Blekinge gäller från och med måndagen. Orsaken ska enligt intern personalinformation som statstelevisionen tagit del av vara att länet inte drabbats av coronaviruset i samma utsträckning som vissa andra delar av landet.

– Det är den rekommendation jag ger just i dagsläget för Blekinges sjukvårdspersonal, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

På frågan om det inte finns risker med rekommendationen svarar Wittesjö att ”det finns risker med mycket här i livet” och att detta är en värdering han gör i dagsläget.

Så länge det inte finns några tecken på en allmän spridning i länet är detta den för tillfället mest lämpliga åtgärden, menar han vidare och bekräftar att den även gäller personal som jobbar med äldre patienter.

”Slöseri med resurser att testa alla med symptom”

För ett par dagar sen ändrade man med hänvisning till ett hårt tryck på sjukvården och brist på sjukvårdsmaterial i Region Blekinge rutinerna för provtagning av coronaviruset.

– Vi koncentrar provtagningen till patienter som är så sjuka att de behöver läggas in och till vårdpersonal så att vi är säkra på att vi inte för någon spridning från vårdpersonal på våra vårdinrättningar, sa Bengt Wittesjö den 15 mars.

Han menade då även att det inte längre gör någon nytta att ta prov på personer som varit utomlands och uppvisar symptom.

– Oavsett om du varit utomlands eller i Sverige och insjuknar med influensaliknande symptom ska du vara hemma tills du är frisk. Det är slöseri med resurser på att ta prov på alla med sådana symptom, säger Bengt Wittesjö.

Till SR P4 Blekinge rekommenderade Wittesjö att man vid ”vanlig influensa eller någon annan virussjukdom som ger luftvägssymptom” ska ”hålla dig hemma när du är sjuk plus två friska dagar och sedan kan du återvända till jobbet eller till skolan”.