Anledningarna danskarna hänvisar till är liksom tidigare terrorhot från militanta islamister och organiserad brottslighet i Sverige.

Den danska regeringen vill förlänga kontrollen av sina gränser i ytterligare sex månader, vilket skulle innebära att gränskontrollen fortsätter till åtminstone november. Detta framgår i ett brev från det danska justitiedepartementet till EU-kommissionen som danska medier tagit del av.

Kontrollen infördes 2016 och skulle då bara pågå i tio dagar men har successivt förlängts.

Anledningen till begäran är ännu en gång terrorhot från militanta islamister och organiserad brottslighet i Sverige.