Sittande presidenten Andrzej Duda, som står nära konservativa regeringspartiet Lag och rättvisa, vann i söndags den andra och slutliga omgången i det polska presidentvalet. Utmanaren, den något mer liberale Rafal Trzaskowski från Medborgarplattformen, meddelar nu att han inte accepterar förlusten och överklagar valresultatet till landets högsta domstol för att få det ogiltigförklarat.

Det skiljde drygt 2 procentenheter mellan de två kandidaterna och Trzaskowski tror att en del rapporterade problem med väljarregistrering och valsedlar som inte skickades ut kan ha drabbat hans väljare mer än Dudas. Något konkret som stödjer detta har dock inte framkommit. Inget har heller framkommit som tyder på att något valfusk förekommit.

Trzaskowski är också irriterad över Public Service i Polen som han menar inte varit opartiska i sin rapportering i valet utan alltför regeringsvänliga. Medborgarplattformens partiledare Boris Budka hävdar att ”hela statsapparaten bröt mot lagen” under valrörelsen och att valet därför ska ogiltighetsförklaras.

Partiet kritiserar bland annat TVP:s nyhetsrapportering för att ha tagit konservativ ställning i frågor som rör invandring och hbtq. OSSE, som haft valobservatörer på plats, går steget längre och kallar rapporteringen för ”främlingsfientlig och homofobisk”.

Organisationen har samtidigt kritiserats för att inte vara politiskt neutral utan ha en vänsterliberal slagsida och har tidigare riktat liknande politisk kritik mot regeringspartiet Fidesz i Ungern, något många menar går utanför OSSES bevakningsuppdrag.

Trzaskowski, Medborgarplattformen och OSSE får även draghjälp från EU-parlamentet där det under en längre tid gjort intensiva ansträngningar för att driva bort Duda och Lag och rättvisa från makten och bana väg för ett mindre konservativt och mer invandringsliberalt styre.

EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter har samordnat överklagandet av det polska presidentvalet med en kommuniké där man varnar för det man kallar ”fortsatt nedmontering av demokratin” i Polen. Man uppmanar övriga medlemsstater att inleda en juridisk process mot landet.