Per Olsson Fridh (MP) var, fram till att hans parti förra året i budgetprotest tågade ut ur regeringen, biståndsminister. Som sidouppdrag hade han ansvarat för att vaska fram en lämplig ny generaldirektör till Folke Bernadotteakademin. Nu friställd från statsrådsuppdraget kom saken i ett annat läge och Olsson Fridh ordnade så att han själv fick det välavlönade direktörsjobbet.

Olsson Fridh var statssekreterare på Utrikesdepartementet när han fick i uppdrag att rekrytera en ny generaldirektör till Folke Bernadotteakademin (FBA). När han strax efteråt klev in som minister i regeringen blev rekryteringsuppdraget liggande.

Men tiden som bi8ståndsminister blev kortvarig. I november förra året tog språkrören Per Bolund och Märta Stenevi beslutet att partiet skulle lämna regeringen. Detta i protest mot att en budget som Sverigedemokraterna haft visst inflytande över vunnit budgetomröstningen.

Behövde nytt jobb efter att MP lämnat regeringen

Vad skulle Olsson Fridh göra nu, var frågan. Han erinrade sig då det gamla uppdraget att rekrytera en generaldirektör till FBA som fått ligga och samla damm under ministermånaderna. Vem kunde väl vara bättre lämpad än Olsson Fridh själv att få jobbet, var då nästa fråga.

Ingen, blev svaret. Det lyckades han med sina kontakter i den ombildade nu renodlade S-regeringen övertyga nya biståndsministern Matilda Ernkrans om. Och bara några månader efter att Olsson Fridh fått lämna regeringen kunde han med Ernkrans godkännande tillträda som välavlönad generaldirektör för FBA.

Tillbakavisar kritiken

Tillsättningen har ifrågasatts men Ernkrans slår ifrån sig kritiken och avvisar att det skulle handla om nepotism, vänskapskorruption och plåster på såren till Fridh efter att snöpligt ha tvingats lämna sin statsrådstaburett efter bara tio månader.

I ett skriftligt svar till tidningen Altinget hävdar Ernkrans att processen har skett i enlighet med rådande lagstiftning. Det synbart märkliga i att inget hände med rekryteringen under lång tid för att sedan plötsligt ta fart när Fridh fått lämna regeringen förklarar Ernkrans med att processer av det här slaget kan ta olika lång tid.

Svävande svar från biståndsministern

På frågan om andra sökande har beaktats inför utnämningen blir biståndsministerns svar svävande. Hon konstaterar bara allmänt att ”det är en grundförutsättning att tillsättning av den här typen av tjänster görs baserat på personens erfarenhet och skicklighet” och att Olsson Fridh ”har flera års erfarenhet inom internationellt utvecklingssamarbete.” Ernkrans ”är säker på att hans kunskap och erfarenheter kommer att vara mycket värdefulla i FBA:s fortsatta utveckling”.

Att tillsättningen inte skulle ha skett med den transparens som man ska råda i en korruptionsfri demokrati är också något som Ernkrans tillbakavisar. Biståndsminister hänvisar till att man haft ”en öppen rekryteringsprocess där flera personer inkommit med en intresseanmälan” men går i sitt skriftliga svar inte in på hur man jämfört dessa sökandes meriter och landat i att Olsson Fridh i stället för att rekrytera en generaldirektör själv skulle få jobbet.

Att den som satts att sköta ett sådant rekryteringsuppdrag själv söker och sedan tar jobbet tillhör inte vanligheterna. Men Olsson Fridh förklarar detta med att han efter att ha fått traska ut från Rosenbad ”plötsligt upptäckte” att generaldirektörsjobbet på FBA inte var tillsatt.

– När jag upptäckte att den inte var tillsatt anmälde jag mitt intresse, säger Olsson Fridh i en kommentar till Altinget.

Gick förbi 39 sökande

Beträffande transparensen i tillsättningen sträcker den sig endast till att berätta att 39 personer sökt jobbet. Vilka dessa är och vilka kvalifikationer de haft jämfört med Olsson Fridh är inget som man på regeringskansliet vill berätta. Inte heller svarar man på hur många av de sökande – om någon – som fick komma på intervju.

När Altinget frågar Olsson Fridh om han tycker att den bäst kvalificerade personen nu fått jobbet blir han förnärmad.

– Vad är det för en fråga? Jag är glad och hedrad över uppdraget. Det är inte min uppgift att svara på det utan regeringens.

Per Olsson Fridh efterträder Sven-Eric Söder som innehaft chefsuppdraget för FBA sedan år 2012. Söder hade när han fick tjänsten mångårig socialdemokratisk partibok.

Gillade att röka hasch

När Olsson Fridh tillträdde som biståndsminister fick han svara på frågor om huruvida han hade några skelett i garderoben som skulle kunna ställa till det för honom, partiet och regeringen om de kom till allmänhetens kännedom. Några sådan sade han sig inte ha.

Det väckte ändå viss uppmärksamhet när Olsson Fridh i det sammanhanget erkände att han gillade att röka hasch, en drog som är olaglig i Sverige idag och utgör en av den grova, organiserade och väpnade gängkriminalitetens största inkomstkällor.