Under de senaste 30 åren har det skett en ökning av fall av så kallat tidigt debuterande cancer hos de under 50 år. Ökningen är så pass markant att ledande epidemiologer anser att det borde kallas en epidemi.

Enligt Financial Times analys av data från Institute for Health Metrics and Evaluation vid University of Washington School of Medicine har cancerfrekvensen i G20-gruppen av industriländer de senaste tre decennierna ökat snabbare för 25- till 29-åringar än någon annan åldersgrupp – med 22 procent mellan 1990 och 2019.

LÄS ÄVEN: Tragiskt dödsfall: läkare missade cancerdiagnos

Frekvensen för 20- till 34-åringar i dessa länder är nu på den högsta nivån på 30 år. Som kontrast har fall i äldre åldersgrupper – de över 75 år – minskat från sin topp runt år 2005.

Forskare har ingen definitiv förklaring till varför människor mitt i livet verkar vara markant mer sårbara för sjukdomen än sina motsvarigheter i tidigare generationer.

Kolorektal cancer

Dock kan det finnas ledtrådar i vilka typer av cancer som drabbar de unga, tror forskare. Bland 15- till 39-åringar ökade fall av kolorektal cancer med 70 procent i G20-länderna mellan 1990 och 2019 jämfört med en ökning på 24 procent av alla cancerformer.

Enligt en analys gjord av American Cancer Society baserad på nationella data om cancerincidens och dödlighet tyder på att 13 procent av fallen av kolorektal cancer och sju procent av dödsfallen i år kommer att gälla personer under 50 år.

Michelle Mitchell, vd för Cancer Research UK, varnar för att åldern fortfarande är den största prediktorn för cancerrisk, med omkring 90 procent av alla cancerformer som drabbar de över 50 och hälften personer över 75.

Kost och livsstil

Men ökningen av yngre åldersgrupper är ändå en viktig förändring och är något vi måste förstå, säger hon. CRUK har tillsammans med US National Cancer Institute lanserat ett gemensamt forskningsinitiativ för att studera orsakerna till tidig cancer.

Forskare som söker efter insikter blir allt mer övertygade om att förändringar i kost och livsstil som började i mitten av förra seklet innehåller åtminstone en del av nyckeln till pusslet.

LÄS ÄVEN: Ett enkelt blodprov kan upptäcka 14 cancertyper tidigt