Från klimatalarmistiskt håll vill man framställa förra och detta årets värmeböljor på olika håll i Europa som ett järtecken om en stundande klimatapokalyps. I Sverige menar politiska bedömare att Miljöpartiet klarade sig kvar i riksdagen endast till följd av att man lyckades skrämma väljare med katastroflarm kopplade till valårets heta sommar. I en studie genomförd av en internationell forskargrupp vederläggs nu sådana påståenden. Man slår också fast att eventuella klimatförändringar för svenskt vidkommande snarare skulle innebära mer regn än torka. Det rapporterar GP/TT.

I studien ”European warm-season temperature and hydroclimate since 850 CE” som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Research Letters förklarar forskarna att sommartorkan 2018 i Sverige och den torka som drabbat andra delar av Europa denna sommar sannolikt är tillfälliga avvikelser och att de inte faller utanför ramen för vädrets naturliga variationer under de senaste 1200 åren. Inga belägg finns för att de skulle vara symtom på klimatpåverkan till följd av människans utsläpp av växthusgaser.

– Resultatet i studien visar att dagens klimatmodeller överdriver sambandet mellan höga temperaturer och torka i Europa, berättar studiens projektledare Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent vid Stockholms universitet.

Varmare klimat = mer regn i Sverige
Ljungqvist kritiserar också de okunniga påståenden som gjorts av politiker och journalister om att sommartorkan i Sverige förra året är en signal om att klimatet blir varmare. Effekten av ett varmare Europa skulle enligt vetenskapliga rön tvärtom leda till att det regnar mer än normalt i Sverige.

– Ur ett längre perspektiv kan vi se att södra Europa i regel drabbas av mer torka under varma perioder. Europas norra delar tenderar tvärtom att få mer nederbörd med ett varmare klimat, förklarar Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Men trots att vetenskapen inte ger några belägg för klimatalarmisternas påståenden vågar Fredrik Charpentier Ljungqvist inte göra sig helt till ovän med dessa inflytelserika krafter. Han kastar för säkerhets skull in en brasklapp om att även om vetenskapligt stöd saknas för att torkan är klimatrelaterad och orsakad av människans utsläpp och allt tvärtom tyder på att det rör sig om naturliga vädervariationer, så går det inte att med hundra procents säkerhet utesluta att mänsklig påverkan på klimatsystemet haft en marginell effekt.

Fredrik Charpentier Ljungqvist stryker också klimatapokalyptikerna medhårs genom att säga att vädervariationerna i framtiden naturligtvis kan komma att gå utanför de senaste 1200 årens naturliga spann, även om inget tyder på detta idag och det endast är spekulationer.

FN:s klimatpanel: ”Bli vegan”
Parallellt kommer FN:s klimatpanel IPCC med en ny alarmistisk rapport. I den slås bland annat fast att människan helt måste sluta använda olja och kol och låta betesmark växa igen till skog.

Man uppmanar dessutom alla att bli veganer samtidigt som vegankost har visat sig vara farlig och för barn till och med livshotande bristfällig på nödvändiga näringsämnen. En kost bestående av frön och nötter menar klimatpanelen att människan bör ställa om till.

I motsats till forskarna påstår IPCC också att årets torra och varma juli-månad i Europa skulle vara onormal och en effekt av mänsklig klimatpåverkan.

I studien ”European warm-season temperature and hydroclimate since 850 CE” analyseras relationen mellan sommartemperatur och torka över både långa och korta tidsskalor. Forskarna har undersökt meteorologiska data sedan 1700-talet och trädringsbaserade rekonstruktioner över sommartemperatur respektive sommartorka sedan 800-talet. Resultaten har jämförts med simuleringar från några av de klimatmodeller som används för att förutsäga framtida klimatförändringar.

Källa: Stockholms universitet.