I en debattartikel i Dagens Nyheter menar Lin Lerpold och Sayaka Osanami Törngren att svensk färgblindhet leder till farliga stereotyper, ökad polarisering och hindrar integrationen.

Lin Lerpold är docent och forskare inom integration vid Handelshögskolan i Stockholm, Center for Sustainability Research. Sayaka Osanami Törngren är docent och forskare inom migration och etniska relationer vid Malmö universitet, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare.

Tillsammans menar duon att om vi ska lyckas med ökad ekonomisk och social integration behöver vi ”våga utforska enskilda grupper mer mångdimensionellt”. Vad som saknats i debatten menar man är ”hur vi som individer alla är en del av strukturerna och reproducerar olika former av förtryck, samt bär ansvar för att vidhålla eller bryta maktförhållanden i dessa strukturer”.

För att kunna lösa de påstådda problemen efterlyser man så kallad jämlikhetsdata ”som innefattar en rad olika dimensioner av social tillhörighet och identifikation”. Dessa omfattar religion, hudfärg och etnicitet. Man vill även se ”en intersektionell analys”.

Att dela upp och samla statistik om människor i känsliga kategorier kan förstås som en motsats till den svenska ideologiska ”färgblindhet” som rått sedan andra världskriget. Samtidigt är det just denna färgblindhet som hindrar oss från att förstå komplexiteten och lyckas med integration.

Vidare menar duon att man i världen använder jämlikhets­data för att motverka segregering, motarbeta kriminalitet och undanröja diskriminering i dess olika former.

Det krävs jämlikhetsdata på samhällsnivå och en vilja att ta itu med färgblindheten. Utan detta kommer det inte att vara möjligt att utforma evidensbaserad policy och åtgärder som gynnar integrationen bortom den förenklade polariseringen som driver kulturkrig och identitetspolitik i Sverige.