Att äta köttsubstitut som vego­burgare, vegokorvar och vegofärs i stället för the real thing blir allt vanligare. Samtidigt ökar risken för att vi inte får i oss de näringsämnen kroppen behöver. En forskargrupp som undersökt 44 sådana produkter slår nu larm om att nästan alla är undermåliga ur näringssynpunkt.

Att sluta äta kött av omtanke om djuren kan vara ett etiskt begripligt kostval. På senare tid har det emellertid mer blivit ett verktyg i klimatalarmisternas arsenal av verktyg och gått rån ett fritt val till något som ska tvingas på medborgarna.

Det krävs också bättre kunskaper om näringslära än vad de flesta av oss besitter för att leva vegetariskt om man inte ska riskera näringsbrist och de konsekvenser det medför. Klimataktivister som utan sådana kunskaper men desto starkare politiska åsikter experimenterat med vegokost på sina barn har till och med äventyrat deras liv.

Långt lägre näringsvärde än på etiketten

Saken blir inte bättre av att tillverkare av vegolivsmedel fuskar med märkningen av sina produkter och uppger högre näringsvärden än vad de i verkligheten innehåller. En färsk undersökning genomförd av forskare på Chalmers av 44 köttsubstitut i form av vego­burgare, vegokorvar och vegofärser visar att dessa i vissa avseenden bara innehöll en bråkdel av de näringsämnen som anges på etiketterna.

I det aktuella fallet är det framför allt järn som saknas i produkterna. Järnbrist är ett allvarligt tillstånd som kan leda till att kroppen inte kan bilda röda blodkroppar, vilket i sin tur leder till syrebrist i kroppens olika organ och delar. Blodbrist ger en lång rad fysiska och mentala funktionsnedsättande symptom. Hos barn och ungdomar som växer är det särskilt allvarligt.

De undersökta vegoprodukterna är även betydligt mer fattiga på andra mineraler än vad tillverkarna låter påskina, däribland zink. Brist på mineralet ger bland annat försämrat immunförsvar och påverkar ämnesomsättningen så att även andra näringsupptag drabbas.

− Generellt var kroppens upptag av järn och zink mycket lågt. Ingen av produkterna hade god tillgänglighet, berättar Cecilia Mayer Labba, forskare vid Chalmers avdelning för livsmedelsvetenskap och studiens huvudförfattare.

Kvinnor särskilt i riskzonen

Fler kvinnor än män är klimatalarmister och går i tron att det ska rädda jorden från undergång över till att äta vegomat. Det är enligt Mayer Labba särskilt olyckligt om det görs utan erforderliga kunskaper eftersom kvinnor till följd av att de menstruerar löper väsentligt större risk än män att drabbas av järnbrist och i förlängningen blodbrist, anemi.

Studier visar att så hög andel som var tredje kvinna i Sverige, i synnerhet unga sådana, lider av järnbrist. Den inom denna grupp populära klimataktivistiska trenden riskerar att förvärra situationen ytterligare.

Växtbaserad kost ett tveeggat svärd

Mayer Labba förnekar inte att ett ökat inslag av växtbaserad kost med rotfrukter, baljväxter, fullkorn, frukt och grönsaker kan gynna klimatet genom lägre CO2-avtryck jämfört med köttproduktion eller att – om det sker med måtta och förstånd – också kan ha positiva hälsoeffekter. Men måttan och förståndet är det dessvärre ofta si och så med.

– Det här är ny teknologi och jag tror att det behövs en kompetenshöjning för att förstå hur näringsinnehållet påverkas.

Det är inte bara bland de som går över till att äta vegokost som Mayer Labba efterlyser ett bättre kunskapsläge. Hon tror inte att tillverkarna i första hand medvetet fuskar med näringsmärkningen på sina produkter, utan att de inte förstår hur deras tillverkningsprocesser urlakar livsmedlen på näringsämnen. Vissa ingredienser hämmar dessutom upptaget av de mängder näringsämnen som ändå finns i produkterna.

Mayer Labba säger att industrin behöver skifta fokus från att bara försöka göra produkterna välsmakande och visuellt tilltalande för konsumenterna till att mer inrikta sig på att de också ska vara nyttiga och inte ett hot mot folkhälsan som idag. Hon efterlyser även skärpta regler från samhället för tillverkarna att följa.

LÄS ÄVEN: Ny klimatanpassad skolmatsedel orsakade upprorsstämning
LÄS ÄVEN: Barn ska tränas att äta avfall och insekter – ”klimatsmart”