De globala ansträngningarna för att vaccinera så många som möjligt för att stoppa den pågående coronapandemin kan sluta i katastrof. Det hävdar den belgiske vaccinforskaren Geert Vanden Bossche. ”Mänskligheten riskerar att förvandla ett ganska harmlöst virus till ett monster”, skriver han.

Geert Vanden Bossche är från början doktor i veterinärmedicin, och efter att ha forskat i närmare två decennier inom virologi, immunologi och molekylärbiologi anslöt han sig 2008 till Bill and Melinda Gates Foundation för att arbeta med stiftelsens globala vaccinprogram. Sedan 2012 arbetar han som fristående vaccinationskonsult.

Nu oroar sig Vanden Bossche för att massvaccinering mot Covid-19 kan få omvänd effekt mot den önskade. Han menar samtidigt att vaccinen är ofarliga på individuell nivå och ger kortsiktiga fördelar för de vaccinerade. Däremot kommer massvaccinationen att bli ett hot mot global hälsa på hela populationens nivå. I ett elva sidor långt dokument uppmanar han till att omedelbart upphöra med vaccinationen eftersom den riskerar att leda till ”global katastrof för den allmänna hälsan”.

Den belgiske forskaren medger satt hans text vare sig är referentgranskad eller korrekturläst, eftersom han menar att hans budskap är för viktigt för att vänta. ”Jag försöker bara presentera tillräckligt med övertygande vetenskapligt bevis för att slå larm”, skriver han.

Kan hjälpa coronaviruset mutera

Geert Vanden Bossches kritik handlar i huvudsak om att traditionell vaccination görs som ett led i profylaktiskt, det vill säga förebyggande, medicinskt arbete. Inte som en akut insats under en pågående pandemi med stor spridning av ett muterande virus. De coronavirus som vållar Covid-19 muterar snabbt, det vill säga ändrar sin genetiska kod, vilket gett upphov till en uppsjö olika varianter av det.

Vanden Bossche befarar att massvaccination under pågående pandemi kan gynna mer aggressiva och virala former av viruset. Anledningen är att inget vaccin är utformat för att slå ut alla tänkbara mutationer av coronaviruset, utan fokuserar på de mest frekvent förekommande. Vanden Bossche jämför med hur antiobiotikaresistenta bakteriesjukdomar uppkommer:

”Utbredd användning av antibiotika erkänns allmänt skapa ett allvarligt globalt problem med motståndskraftiga mikrober, men ingen verkar bry sig om motståndskraft mot vaccin som används i massvaccineringsprogram under en pågående pandemi”, skriver han.

Konkurrerar ut naturlig motståndskraft

Geert Vanden Bossche hävdar också att människors naturliga motståndskraft mot virussjukdomar blir ”utkonkurrerade” av de antikroppar som bildas vid vaccinationen. Det är något som ytterligare gynnar de mer aggressiva virusmutationerna.

”Det här kommer i synnerhet påverka den naturliga motståndskraften hos yngre människor som, tack vare ett vältränat medfött immunförsvar, klarade sig undan sjukdomen under den första vågen”, skriver han.

Geert Vanden Bossches går så långt som att kalla de pågående vaccinationskampanjerna för ”kriminella”. ”Mänskligheten riskerar att förvandla ett ganska harmlöst virus till ett monster”, skriver han.