För att ”stärka den pedagogiska kompetensen” i Göteborgs så kallade utsatta områden tvingar staden nu förskolelärare och barnskötare att flytta till arbetsplatser där. En av dem som fått sin tillvaro slagen i spillror är Madelene Wernhager.

I sju år har Madelene Wernhager arbetat på Skeppargångens förskola i Masthugget varav fyra som utbildad pedagog. Nu rycks hon upp från sin tillvaro och har fått mindre än en vecka på sig att välja mellan tio andra förskolor att byta till. Den 1 februari ska hon finnas på sin nya arbetsplats i ett så kallat utsatt område.

LÄS ÄVEN: Oro och otrygghet när hyresrätter i välmående områden används som integrationsåtgärd

Wernhagers tvångsförflyttning sker som en del av Göteborgs stads ambitioner om ”en mer jämlik förskola”. Detta vill man åstadkomma genom att bland annat flytta utbildad förskolepersonal till samtliga stadsdelar.

Handlar även om budget

Även om hon säger sig förstå syftet är hon inte helt säker på vad det verkliga skälet är.

– Bland de förskolor jag kan välja mellan att byta till ligger en i centrum och en annan har färre barn och fler utbildad personal än vad vi har. Därför är det svårt för mig att tro att det är det sanna skälet. Vad jag förstår det som verkar det snarare handla om budget, säger hon till SVT Nyheter.

På förskoleförvaltningen säger hr-chef Marianne Nikitidis Claesson att det till viss del hänger ihop med budgeten men grundtanken är att få fler utbildad personal till Göteborgs socioekonomiskt utsatta områden.

LÄS ÄVEN: Klart: Skolor i Trollhättan läggs ned och elever bussas – ska ge bättre ’elevmix’

Det var i våras som staden påbörjade arbetet med tvångsförflyttningarna. Då fick ungefär 80 förskollärare och barnskötare byta förskola och nu har omgång två inletts.