Summan skulle enligt utredaren ge en ”systembalans” och ge försvaret bästa operativa förmåga.

Nu kommer uppgifter från försvaret där kommande utredningar och underlag pekar på att anslagen behöver höjas med totalt över 180 miljarder fram till 2030.

Tre nya besked kring försvaret presenteras med tätt inpå varandra med start idag tisdag då Materielutredningen lade fram sitt betänkande.

Senare under veckan presenterar Försvarsmakten sin perspektivplan och i början av mars ska Försvarsmaktens budget inför nästa år läggas fram.

2018 kostar försvaret 48 miljarder – en summa som kommer vara långt ifrån tillräcklig de kommande åren.

De tre kommande beskeden ska enligt uppgift göra gällande att anslagen kommer behöva höjas med 180 miljarder fram till 2030.

Enligt försvarsmaterielutredningens betänkande på tisdagen ligger det ökade finansiella behovet fram till 2030 dock på 168 miljarder extra.

– Utgångspunkten är att försvarsmakten ska kunna möta ett väpnat angrepp i hög konfliktnivå mot en kvalificerad motståndare, säger utredaren Ingemar Wahlberg vid pressträffen.

Behov av ökade anslag även inom välfärden
Görs inget kommer 62 miljarder att fattas fram till 2022 bara för kommunernas och landstingens ekonomi, visade nya siffror som Samhällsnytt presenterade i förra veckan.

Något som betyder att Sverige står inför ett kommande ekonomiskt stålbad av sällan skådat slag, enligt vissa.