Under 2020 genomförs TFÖ2020, den största försvarsövningen i modern tid. För första gången kommer fokus att ligga på att tränas i ”jämställdhetsperspektivet” – vilket Samhällsnytt kan avslöja idag. En stor brist på resurser – vilket bland annat har lett till att försvarsmakten ska bantas med 1000 heltidsanställda i år – utgör inget hinder för att finansiera jämställdheten på totalförsvarsövningen.

Samhällsnytt har tagit del av flera mejl och avtal mellan FOI och MSB som visar att det förberedande arbetet för att integrera jämställdhetsperspektivet i övningen påbörjades redan i somras. Då kom man fram till att det bästa sättet att uppnå jämställdhet är att utkommendera en (kvinnlig) anställd från FOI till MSB.

LÄS ÄVEN: Regeringen bantar ner Försvarsmakten – 1000 färre heltidsanställda

Den anställde skulle sitta med på planeringsmöten och kontrollera att jämställdhetsperspektivet alltid finns med.

Samhällsnytt har talat med Mike Winnerstig, enhetschef på enheten för säkerhetspolitik på FOI och ansvarig för genomförandet av projektet på institutet. Han har dock svårt att förklara i detalj vad detta arbete skulle innebära:

– Jag har inte klart för mig detaljerna i det där. Vår anställd har en ganska bred och god kompetens på jämställdhetsområdet. Jag har allt förtroende för att hon löser det – tillsammans med MSB.

Vilka konkreta åtgärder ska hon föreslå eller se till att genomföra – till exempel att det ska bli en jämn representation av olika kön vid olika övningar och dylikt?

– Jag har inte koll i detalj, men det du beskrev är till exempel ett rimligt antagande, eller kvinnornas reaktion i krisläge som kan se annorlunda ut.

Hur viktigt är det i ett försvarsperspektiv?

– Det är en fråga som försvarsmakten numera prioriterar, och MSB också. Vad vi gör i det här fallet är att stödja MSB och även Försvarsmakten med den typen av analyser bland annat.

Det har dock blivit en dyr historia för skattebetalarna. Totalt kostade FOIs insats 345 tusen kronor – exklusive moms. Enligt avtalet skulle FOIs anställd sitta med hos MSB i fem månader under 40% av sin arbetstid:

I uppdraget ingick bland annat:

-Att klä in jämställdhetsperspektivet och data som stödjer detta i grundscenariot;

-Att delta och stödja aktivitetsansvarigas arbete med moment och inspel;

-Att verka för att integrera barnperspektivet i arbetet.

”Nu börjar det här se riktigt bra ut” – skrev Mike Winnerstig glatt till sin kollega på MSB i ett mejl i september när parterna kom överens om vem som ska betala för vad i denna satsning:

Vi ställde en fråga till Winnerstig:

Hur rimligt är det att satsa så mycket på jämställdhetsperspektivet samtidigt som försvarsmakten har stora problem med att utföra sitt kärnuppdrag och måste bantas med 1000 soldater i år?

– Det som gäller för oss är att vi är en uppdragsstyrd myndighet och om MSB vill ha hjälp från oss lägger vi inte moraliska synpunkter i det. Då hjälper vi dem med det vi kan. Det är ganska enkelt.

Winnerstig som står bakom projektet på FOIs sida är en relativt ny enhetschef. Han fick tjänsten för ett år sedan – i december 2018. Det tog inte lång tid innan han började utföra redigeringar på sin egen sida på Wikipedia – som skulle återspegla hans nya chefsposition.

Ett script följer automatiskt upp redigeringar på Wikipedia utförda från myndigheternas IP-adresser och twittrar ut dem. Eftersom Winnerstig gjorde detta från sin arbetsdator på FOI fångades han in av scriptet. I den första redigeringen ändrade han sin titel från forskare till ”forskarledare”, medan den andra redigeringen avsåg hans nya tjänst som enhetschef. När Samhällsnytt konfronterar Winnerstig om detta, erkänner han utan omsvep att det var han som utförde redigeringar på sin egen Wikipedia-sida, och dessutom fler än två gånger, – men menar samtidigt att det inte finns något anmärkningsvärt i det.

Det är lite petitesser som ändras där varje gång. Hur viktigt var det för dig att uppdatera sidan med dina nya chefsbefattningar – som t ex forskarledare istället för bara forskare? För det stod ju rätt på FOIs hemsida?

– Det var fel titel, så ändrade jag på den. Det är ju två olika titlar hos FOI: forskare är en titel och forskarledare är en annan.

Om vi tittar från skattebetalarnas perspektiv… Du uppbär en månadslön på drygt 62 tusen kronor. Tycker du att det är väl spenderade pengar för skattebetalarna när du ägnar din arbetstid åt att redigera din egen sida på Wikipedia?

– Om man tycker att det tog kanske 15 sekunder per gång så tycker att det var mycket väl använda pengar.

Tog det verkligen 15 sekunder?

– Det gick fort. Jag tog inte tid med stoppur så jag vet inte exakt. Totalt redigerade jag 4-5 gånger.

När Samhällsnytt granskar Winnerstigs sociala medier ser vi en profilbild uppladdad 2015. Bilden föreställer en havsörn med texten på engelska: Dr. Mike Winnerstig/Fearless Audacity (orädd djärvhet på svenska). När vi frågar honom varför han valt denna profilbild svarar enhetschefen att detta var ett ”skämt”.

LÄS ÄVEN: När idioter möter bedragare