Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) uttrycker stark oro över att nyheter i Sverige återrapporteras utomlands som han menar har för avsikt att ”splittra samhällen”. Därför vill han se en myndighet för psykologiskt försvar framöver.

Det är i en intervju med statsradion som Hultqvist berättade att han ser en hotbild när journalister och medborgare använder sin demokratiska rättighet att uttrycka kritik i både media och sociala medier. Det framgår av SR:s artikel att Hultqvists stora bekymmer specifikt handlar om ”rysk desinformation”.

– Jag ser ju hur läget ser ut idag där oerhört mycket aktivitet pågår i sociala medier och i andra sammanhang som används i vissa syften för att komma åt oss och splittra samhällen. Och det är ju bara en försmak av vad det kan bli i en reell krissituation, säger Hultqvist till SR.

Hultqvist: ”Viktigt att vi får psykologiskt försvar”

Försvarsministern menar att svenska medier måste rustas bättre och vara förberedda på hur de ska agera om det blev en ”reell kris” där Sverige angrips. En lösning på problematiken anser försvarsministern är att inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar vilket är något som Samhällsnytt har uppmärksammat i en rad artiklar.

– Jag tror det är viktigt att vi får en myndighet för psykologiskt försvar i Sverige där man kan ha en direkt kanal där man från statsmakten ger information om att det är det här som gäller i olika lägen och som folk kan känna att de kan lite på. Men här gäller också att medierna är förberedd på en sån situation så att man inte hamnar i ett läge där man kan utnyttjas av fientliga krafters syfte, berättade Hultqvist.

LÄS ÄVEN: MSBs interna mejl avslöjar: myndigheten förbereder antidemokratisk kupp