Dagligvaruhandelsjätten Axfood prognostiserar i sin kvartalsrapport att den skenande prisutvecklingen uppåt på livsmedel kommer att fortsätta. De bakomliggande orsakerna är framför allt de socialdemokratiska priserna på el och drivmedel som skapar kostnadsringar på vattnet och gör det dyrare att producera och distribuera maten. På marginalen inverkar också kriget i Ukraina.

Axfoods vd Klas Balkow bekräftar i en kommentar till media att det är så prognosen i Axfoods kvartalsrapport ska tolkas – matpriserna som stigit kraftigt de senaste månaderna kommer att skena iväg ytterligare. ”Vi har ett kostnadstryck i hela kedjan”, förklarar han.

Under det gångna kvartalet steg enligt SCB matpriserna med i snitt 4 procent. Somliga livsmedel har dock ökat i pris med väsentligt mer, med upp till mellan 20 och 30 procent.

Under april har den här utvecklingen fortsatt och bedömningen hos branschen är alltså att matpriserna kommer att fortsätta skena även under återstoden av innevarande kvartal. Detta så länge regeringen som hittills väljer att inte göra något åt de höga energi- och drivmedelspriser som till stor del är en följd av regeringens egen klimatpolitik.

LÄS ÄVEN: Kraftigt höjda matpriser hos lågpriskedja – upp till 50 procent

Bygger egen elförsörjning

I likhet med många enskilda livsmedelsproducenter står Axfood-koncernen i startgroparna för att koppla bort sig från det nationella elnätet och bygga storskaliga solcellsanläggningar för att garantera sin egen elförsörjning till mer normala priser. Endast så kan man hålla nere kostnadsökningarna på sina produkter och ha konkurrenskraftiga priser gentemot kund.

I Bålsta norr om Stockholm ska Axfood bygga vad som blir Sveriges största takbaserade solcellsanläggning med en yta på 80 000 kvadratmeter. Vid sidan av att vara en känga till regeringens energipolitik vill Balkow även signalera att man med initiativet tar miljö- och klimatansvar genom att välja denna teknik.

LÄS ÄVEN: ”Sossepriser” driver allt fler svenskar till hjälporganisationer