Systembolaget, IKEA och universitet/högskolor i topp. TV3, Flashback och Twitter i botten.

På torsdagen presenterade Medieakademin 2018 års Förtroendebarometer som ”är undersökningen som mäter svenskarnas förtroende för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag” och har genomförts årligen sedan 1997.

Samhällsinstitutioner

I topp ligger universitet och högskolor, polisen och domstolarna medan storföretagen, EU-kommissionen och de politiska partierna innehar jumboplaceringarna.

Polisen ökar 11 procentenheter.

SVT backar ett par procentenheter från föregående år och hamnar på rekordlåga 58 procent.

På tio år har förtroendet för SVT minskat med 17 procentenheter.

Dagspress

I dagspressen håller det låga förtroendet för Aftonbladet och Expressen i sig; 14 respektive 10 procent.

Högst förtroende har Dagens nyheter med 45 procent.

Företag

Här ligger Systembolaget kvar på en förstaplats följt av IKEA och Ica.

I botten ligger Volkswagen, H&M och PostNord.

I fallet PostNord är tappet dramatiskt – företaget har rasat från närmare 50 procent ned till 11 procent mellan 2015 och 2018.

Myndigheter och välgörenhetsorganisationer

Säpo, Skatteverket och Försvarsmakten åtnjuter störst förtroende.

Desto sämre är det med Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Förtroende för att klara utmaningar i framtiden

Störst tillit sätter svenska folket till den högteknologiska industrin medan integrationen kommer sist.

Här finns hela mätningen.