De nederländska politikernas klimatomställning håller på att skada landets jordbruksnäring allvarligt. Bondeprotesterna mot detta är emellertid hårda och i en nyligen publicerad film kan man se hur de protesterande sprutar gödsel på polisen.

De massiva bondeprotester som skakat Nederländerna är en följetong vid det här laget. Samnytt har tidigare skrivit om hur politikerna vill öka beskattningen på det viktiga kvävegödslet. Vidare vill man begränsa böndernas kapacitet till djurhållning. Som anledning till dessa för bondenäringen djupt skadliga åtgärder, anges klimatet.

LÄS ÄVEN: Parlamentarisk vinst för nederländska bönder

En sak som blivit typisk för dessa protester är de uppseendeväckande filmer som regelbundet publiceras. I en film som nyligen kommit upp på Twitter kan ses hur bönder sprutar gödsel på utkommenderade poliser.

LÄS ÄVEN: EU-regler tvingar tusentals bönder att lägga ned

Det har tidigare släppts filmer som visar hur polisen slår ner hårt mot de som protesterar mot regeringens åtgärder.

I dagsläget är Nederländerna världens nästa största exportör av jordbruksprodukter, trots att landytan man förfogar över är ytterst liten i jämförelse med landets konkurrenter.