Åklagarmyndigheten har efter granskning beslutat inleda förundersökning om brott mot tidigare L-riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl. Brottet som ska utredas är eventuellt bedrägeri i samband med att Carlsson Löfdahl tagit ut maxersättning från riksdagen för sin bostad i Stockholm.

I början av mars uppmärksammades att Emma Carlsson Löfdahl i sin ansökan om bidrag för en bostadsrätt i Stockholm uppgett att hon betalar 13 000 kronor i hyra till sin make som samtidigt betalar endast 2500 kronor i månaden i avgift för lägenheten. Genom att uppge den hyran har Carlsson Löfdahl kunnat ta ut maxbeloppet i hyresbidrag på 8 600 kronor i månaden från riksdagen.

LÄS MER: Fuskmisstänkt L-riksdagsledamot blir politisk vilde

Efter avslöjandet och avgångskrav från partiledningen har Carlsson Löfdahl hoppat av Liberalerna men sitter kvar i riksdagen som politisk vilde.

Misstankar har uttalats om att det hyresavtal som legat till grund för bidraget bara har funnits på papperet och upprättats endast just för ändamålet att kunna kvittera ut högsta möjliga bostadsbidrag från riksdagen. För en tid sedan inledde åklagarmyndigheten en granskning av ärendet för att utröna om en regelrätt förundersökning om brott ska inledas och man har nu kommit fram till att så ska ske.

LÄS MER: Emma Carlsson Löfdahl (L) uppmanas avgå efter fuskmisstankarna

Enligt uppgift från åklagarkammaren innebär beslutet om att inleda förundersökning om brott inte att Emma Carlsson Löfdahl i nuläget är formellt misstänkt för brott. Den tidigare L-riksdagsledamoten har uppgett att hon ska ta ny ställning till att sitta kvar eller lämna sin riksdagsplats när åklagaren har kommit fram till huruvida åtal ska väckas eller inte.

LÄS MER: L-riksdagsledamot utreds för fusk med bostadsersättning – tagit ut över 400 tusen skattekronor

Vice överåklagare Bengt Åsbäck vid Särskilda åklagarkammaren som handlägger förundersökningen säger i en kommentar till SVT att man med hänvisning till förundersökningssekretess inte vill berätta vilka omständigheter som framkommit som lett till att man går vidare med utredningen eller vilka utredningsåtgärder som närmast kommer att vidtas.