Syftet är att motverka spridningen av så kallade fake news men lär mynna ut i en tävling om vilken sida som lyckas mobilisera flest klick.

Med start nästa vecka kommer Facebookanvändare i USA att få rangordna nyhetskällor efter trovärdighet.

Användarnas betyg kommer sedan att ligga till grund för vilka nyhetskällor som dyker upp högst i respektive flöden.

Källorna som bedömts vara mer trovärdiga ”belönas” genom en mer framträdande roll medan de med lägre trovärdighet knuffas ned.

Inledningsvis gäller det nya systemet bara i USA men ska lanseras även internationellt längre fram.

Fake news är ett omtvistat och godtyckligt begrepp som innefattar allt från rakt igenom falska nyheter till korrekta sådana meningsmotståndare finner alltför sanningsenliga i en politiskt inkorrekt kontext.

Kommer reformen att leda till ett klickkrig mellan publikationer?