Fokus för den svenska Försvarsmakten ligger sedan ett antal år tillbaka på att ge landets militära styrkor en modernare sammansättning vad gäller kön, etnicitet och sexuell läggning. Det jämställdhetskulturella arbetet går bättre än väntat – på sina håll är det nu fler kvinnor än män som utbildar sig till soldater.

En av de platser i landet där kvinnorna nu tar över är Östersund. Här utbildas just nu en pluton till gruppchefer för fältjägarförband som framhålls som ett kvitto på att Försvarets nya mångfaldspolicy börjar ge resultat: sju är kvinnor och sex män.

Joakim Lundgren har kaptens grad och håller i utbildningen. Han vill tacka #metoo för att ha satt fart på förändringarna inom Försvarsmakten.

– Metoo-rörelsen resulterade i att mycket lyftes till ytan och bröt en underförstådd tysthetskultur. Jag hoppas på att det här antyder att plikt och prövningsverket plockar ut värnpliktiga så könsneutralt som möjligt, säger han i en kommentar till Östersunds-Posten (21-07-09)

Lättare prata mens och pms med kvinnligt befäl

En av de unga kvinnorna som ryckt in i lumpen för att utbilda sig till jägarbefäl är 19-åriga Lina Bergstedt. Hon tycker att jämställdhetskulturen kommit en bra bit på väg, bland annat genom att man implementerat ett mer könsneutralt språk med ord som ”hen” och bokstavering.

Helt nöjd är Lina dock inte. Hon efterlyser till exempel fler kvinnliga befäl som hon kan prata lite mer intimt med.

– Det känns lättare att prata om lite mer personliga saker med ett kvinnligt befäl, exempelvis menstruation och PMS-symptom, förklarar hon.

När den avskaffade värnplikten återinfördes 2017 efter larm om att Sverige i princip stod helt utan försvar beslöts att pliktlagen skulle omfatta både män och kvinnor över 18 år. Kvinnor har tidigare kunna mönstra men då frivilligt.

Uppmärksammade kampanjer

Efter det har Försvarsmakten drivit en rad uppmärksammade kampanjer för att öka andelen kvinnor bland soldaterna men också fler personer från etniska, religiösa och sexuella minoriteter. En annan målsättning har varit att göra försvarets fordonsflotta fossilfri.

Kapten Joakim Lundgren ser kvinnodominerade plutoner som en framgång men samtidigt bara ett delmål på vägen

– Vi är inte klara på något sätt. Vi har fortfarande lång väg att gå.