Donald Trump når ytterligare en internationell diplomatisk framgång för fred och säkerhet när han nu förmår de forna antagonisterna Serbien och Kosovo att förenas i ett erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad. Det rapporterar bland annat Israel Unwired.

I december 2017 meddelade Donald Trump att USA verkställer beslutet om att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Trots att beslutet fattats sedan dcennier med stöd från både Republikanerna och Demokraterna har ingen regering före Trump vågat stadfästa erkännandet officiellt. Beskedet utlöste som befarats palestinska kravaller.

Sedan dess har en rad länder följt efter, däremot inte Sverige där den rödgröna regeringen i stället valt att erkänna de terroriststyrda palestinska territorierna som en stat, en regim vars mål är Israels utplånande.

Nu ansluter sig ytterligare två länder, Serbien och Kosovo, till USA:s linje. Som en konsekvens av erkännandet aviserar man att ländernas beskickningar i Israel också ska flyttas till Jerusalem. Det formella erkännandet ska ske i samband med att ländernas presidenter kommer till USA för att träffa Trump.

Den amerikanske presidenten välkomnar erkännandet som han själv varit instrumentell i att få på plats och sade i ett uttalande från ovala rummet i Vita huset att det ”bidrar till att göra världen till en säkrare plats”

Trump meddelande också att han i gengäld kommer att avlägga besök i Serbien och Kosovo för att diskutera fördjupade handelsförbindelser mellan USA och de två länderna.

Formellt har Serbien fortfarande inte erkänt Kosovo som självständigt efter självständighetsförklaringen 2008, men de två länderna har ändå under Trumps överinseende kunnat enas i frågan om Jerusalem. Bedömare menar att detta bidrar till avspänning och att konsolidera freden på Balkan.

Nyligen rappoterades också att Trump nått framgångar i Mellanöstern sedan han förmått Förenade Arabemiraten att skriva på ett fredsavtal med Israel.

authorimage