Den statliga inkomstgarantin för konstnärer ska ge utvalda kulturskapare som ”uppnått en obestridlig position i svenskt kulturliv” men ändå har försörjningssvårigheter en livslång ekonomisk belöning. Sedan mitten av 70-talet väger dock konstnärens ekonomiska behov in där desto högre inkomster innebär desto mindre statligt stöd. Men nu framkommer det att framgångsrika konstnärer trots goda inkomster ändå plockar ut omfattande summor.

Utöver desto mindre bidrag desto högre inkomst konstnären ifråga har, finns även en övre gräns – för de som tjänar mer än 300 000 kronor per år nekas stöd.

Systemet började avvecklas 2010 och inga nya konstnärer får tilldelas garantin. Dock återstår 103 stycken individer som får stödet livet ut.

Under de tre senaste åren har staten betalat ut över 38 miljoner kronor till gruppen.

En miljon kronor

En av de som trots en genomsnittlig bolagsvinst på 600 000 kronor per år har plockat ut en miljon kronor i bidrag under de senaste fem åren, är en framgångsrik musiker SVT Nyheter talat med. Utöver inkomsten redovisar personen i fråga tillgångar på i snitt tio miljoner årligen.

”Man måste betänka att mitt företag bedriver en riskfylld verksamhet. Intäkterna är osäkra och produktionskostnaderna höga. Därför behövs en god buffert”, säger musikern i en skriftlig kommentar.

Vidare menar musikern att konstnärslönen fungerar som ett sorts pensionssparande då intäkterna från musiken periodvis varit låga och inte skulle ge en tillräcklig pension om det börjar gå sämre för bolaget.

”Det är därför min konstnärslön är så viktig för mig. Den ger mig möjlighet att satsa på projekt som jag inte vet om de i slutänden ger vinst eller förlust. Annars kanske jag inte alls hade vågat fortsätta. Det är tufft i kulturbranschen. Att det i perioder går bra, är snarare undantag än regel.”

Enligt granskningen är det lätt att få ut bidraget trots god ekonomi så länge man inte deklarerar detta.