Om man arbetar som ambassadör i Ungern för Frankrike krävs att man har en tydligt fientlig inställning till landets folk och regering. I varje fall under Emmanuel Macrons vänsterliberalt populistiska regim. Det har Eric Fournier fått erfara som nu får sparken från uppdraget efter att ha uttalat sig i positiva ordalag om Ungern.

Det var i ett internt meddelande från ambassaden till det franska presidentkansliet som Fournier beskrev Ungern som ett migrationspolitiskt föregångsland. Ambassadören konstaterade också att franska medier som anklagat Ungern under premiärminister Viktor Orbán för antisemitism har en dold agenda att flytta fokus bort från den verkliga antisemitismen, den från muslimer i Frankrike och Tyskland.

Det var inte brevet i sig som ledde till att Fournier fick gå, utan att det kom till allmänhetens kännedom genom en läcka till media. Att regeringen kände till Fourniers hållning var en sak, att allmänheten nu också gör det är en annan.

Medieläckan har föranlett Macron att i ett offentligt uttalande ta avstånd från sin Ungern-ambassadörs åsikter. Presidenten gick samtidigt ett steg längre och slog – med oklar källa – även fast att hela Frankrike tar avstånd från Fourniers åsikter.

Vidare klargjorde Macron att Fournier skulle fått sparken direkt om han uttalat stöd för Ungern offentligt. Det framgår inte vem som ersätter Fournier.

Macron kommenterade heller inte hur det kan tänkas påverka arbetssituationen för en ambassadör i Ungern att tvingas inta ett fientligt förhållningssätt till landet, dess regering och dess folk.