Ett läckt dokument från polisen i franska Calvados visar att man beordrats att särbehandla migranter under ramadan. Ordern har orsakat upprörda känslor inom polisen samtidigt som våldet i många städer eskalerar.

I slutet av mars rapporterade Samhällsnytt om ett brev som läckt ut till media från det franska inrikesministeriet där ansvariga myndigheter instrueras att inte upprätthålla samma hårda karantänregler i de problemtyngda invandrardominerade bostadsområdena som övriga fransmän måste iaktta. Skälet var att man ville undvika upplopp bland migranterna.

LÄS ÄVEN: Invandrarområden i Frankrike undantas från karantänregler för att undvika upplopp

Dokumentet daterat den 24 april är skickat från chefen för Calvados säkerhetsdepartement till alla grenar inom polisen i regionen Normandie. Tidningen Le Parisien har tagit del av en kopia.

I materialet beordras polisen att ingripa endast i fall med ”överfall på människor” eller ”allvarlig egendomsskada” under ramadan. Samtidigt avråds man från att ingripa i ”områden med en hög koncentration människor under ramadan” så som att ”kontrollera en grupp människor som har samlats för att äta efter solnedgången” i strid med karantänsreglerna.

Undvika våldsamheter

Vidare påpekas att en sådan återhållsamhet är nödvändig för att förhindra att överträdelser mot karantänsreglerna urartar och leder till större våldsamheter.

I fall där oroliga medborgare ringt polisen om dylika händelser ska man bara uppge att samtalet har noterats. Polisen ska heller inte kommentera fallen vidare.

Dubbla måttstockar

Direktiven har orsakat upprörda känslor i vissa av de franska polisfacken samtidigt som straffen för att bryta mot karantänsreglerna skärpts. Man pekar på dubbla måttstockar och att regeringen inte talar sanning om att polisen visst går in i vissa områden.

Under de senaste veckorna har flera franska städer drabbats av ett osedvanligt omfattande utbrott av gatuvåld med attacker på polis och räddningstjänst.