Det omstridda migrationsramverket skrevs under i måndags av bland andra Frankrike. I ett öppet brev till president Emmanuel Macron skriver ett tiotal generaler och en före detta försvarsminister att avtalet minskar landets suveränitet och utgör ännu fler skäl för ett redan illa åtgånget folk att revoltera.

Brevet anklagar Macron för att göra sig skyldig till förnekande av demokrati eller förräderi mot nationen då han skrivit under utan att tillfråga folket.

”Den franska staten är sen med att inse omöjligheten med att integrera för många människor, utöver alltför avvikande kulturer, som har grupperats under de senaste 40 åren i områden som inte längre lyder under republikens lagar”, skriver man bland annat och lägger till att invandringen utraderar Frankrikes civilisatoriska landmärken.

Brevet är skrivet av general Antoine Martinez och underskrivet av ytterligare tio generaler, en admiral, en överste samt före detta försvarsminister Charles Millon.

President Macron har nu bara stöd av 18 procent av den franska befolkningen.