Frankrike är i allvarlig fara, omgivet av flera dödliga hot och om landets politiska ledare inte tar till resoluta grepp kommer landet att drabbas av inbördeskrig. Det skriver 20 franska generaler i ett öppet brev som får stöd av Marine Le Pen.

Brevet publicerades i den konservativa tidningen Valeurs Actuelles i förra veckan, två dagar före mordet på en kvinnlig polis i Ramboiullet. Utöver generalerna är det även underskrivet av 100 andra höga officerare och mer än 1 000 soldater, rapporterar Document.no.

Man vänder sig till president Emmanuel Macron och understryker att det är allvar nu och att republiken hotas av upplösning. Anledningarna som man pekar ut till situationen är en fanatisk antirasism som föraktar Frankrikes tradition och kultur vilket i sin tur skapar ett tillstånd av hat mellan olika samhällsgrupper; en islamism som gör områden i landet till främmande territorium där den franska konstitutionen inte längre gäller samt dubbla måttstockar där samhällets våldsmonopol används mot legitima demonstranter men inte mot dem som ödelägger och plundrar.

Kan gripa in

Detta är ett tillstånd man inte passivt kan stå och se på, skriver man, och menar att politikerna som är passiva gör sig själva skyldiga. För att återställa allt som gått snett krävs ett enormt arbete och man är villiga att resolut ställa sig bakom en politik som tryggar nationen.

Man varnar även för att ifall ingenting sker, och passiviteten fortsätter, kommer militären bli tvungna att gripa in och påta sig uppdraget att försvara civilisationens värderingar och sina landsmäns liv.

Partiledaren för Rassemblement National, Marine Le Pen som ställer upp i nästa års presidentval, svarar generalerna att de bör följa henne i kampen för Frankrike och att hon håller med i deras analys av läget samt rosar deras mod.