Enligt nya beräkningar från Svenskt Näringsliv är 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder i Sverige inte självförsörjande. Nu efterlyser Svenskt Näringsliv krafttag för att vända på situationen.

Regeringens förslag till statsbudget är en missad möjlighet att ta tag i det stora och växande utanförskap som utgör Sveriges långsiktigt största ekonomiska och sociala problem, skriver nationalekonomerna Maria Mikkonen och Johan Lidefelt på Svenskt Näringsliv.

Utanförskapet påpekar man existerar parallellt med en kompetenskris i näringslivet där åtta av tio företag uppger att de haft svårt att hitta den kompetens de söker och så mycket som vart femte rekryteringsförsök misslyckas helt.

Svenskt Näringslivs beräkningar visar att 1,3 miljoner i arbetsför ålder i dag inte är självförsörjande – var fjärde person i åldern 20-64. De visar också att endast fyra miljoner är helt självförsörjande. Således är det fyra av Sveriges tio miljoner invånare som står både för sin egen och övriga samhällets försörjning.

Hotar trygghet och välstånd

Situationen menar man är allvarlig för välfärden, tryggheten och välståndet och hotar att slita isär landet. Det minskar tillväxten, försvårar företagens kompetensförsörjning och försvagar Sveriges konkurrenskraft.

För att vända situationen föreslår man insatser på tre områden: stärk drivkrafterna att arbeta, stärk drivkrafterna att anställa och utbilda fler för jobb.

Lyckas vi vända trenden och bryta utanförskapet frigörs stora resurser för att rusta Sverige inför framtiden. Inför riksdagsvalet om ett år krävs att alla krafter mobiliseras för en tydlig arbetslinje och för att skapa förutsättningar för företagen att investera, växa och anställa.