Efter att sju patienter fått svåra komplikationer i samband med hjärtkirurgi på Skånes universitetssjukhus, varav fyra avlidit, gör man en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. ”Det är oerhört ledsamt”, säger sjukhusets chefsläkare.

Medan en extern utredning pågår har kirurgen som deltagit i samtliga sju fall stängts av från att delta i kliniskt patientarbete.

– Det är oerhört ledsamt när patienter och anhöriga påverkas. Vi tar det här på största allvar och anmäler alla fall där vi bedömer att det förelegat allvarliga vårdskador eller risk för allvarliga vårdskador, säger Sven Karlsson, chefläkare på Skånes universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.

En extern granskning menar han behövs för att det är ett komplicerat område rent kirurgiskt och för att det finns behov av att oberoende personer tittar närmare på ingreppen.

Kunde ha undvikits

Två av fallen rör en man och en kvinna i 75-årsåldern som tidigare genomgått aortakirurgi. Patienterna drabbades av svåra komplikationer efter planerad ny aortakirurgi. En av patienterna avled i anslutning till operationen.

Operationerna medförde en hög risk för patienterna och det fanns brister i den preoperativa planeringen. Med annan planering hade de uppkomna komplikationerna möjligen kunnat undvikas