I samband med ett gängbråk på resecentrum i Boden strax före jul förra året höggs en 19-årig yngling med utomvästlig härkomst ihjäl. Åklagaren och Luleå tingsrätt ansåg det bevisat att 21-årige Ayman Alksh, asylinvandrare från Syrien, var den som höll i kniven. Han dömdes till 13 års fängelse och utvisning för mord. Hovrätten för övre Norrland är dock av annan mening och sänker straffet till 1,5 års fängelse samtidigt som man häver utvisningsbeslutet.

Det var den 19 december 2019 som Ayman Alksh, Taimour Enferadi, Adam Karlsson och Fars Weldesus hamnade i bråk med en 19-åring på resecentrum i Boden som utmynnade i att denne höggs till döds efter att först ha utsatts för misshandel med sparkar och slag. Åklagaren ville att Ayman, Taimour och Fars skulle dömas för mord och Adam för medhjälp till grov misshandel.

Tingsrätten ansåg att bara Ayman kunde fällas för mordet och dömde honom till 13 års fängelse och utvisning. 24-årige Taimour och 21-årige Fars dömdes i stället för grov misshandel till 3 års respektive 2 år och 6 månaders fängelse medan 18-årige Adam som enligt vittnen inte aktivt deltog i misshandeln och mordet dömdes till skyddstillsyn.

LÄS MER: 13 års fängelse och utvisning för syriske knivmördaren i Boden

Taimour kan med nuvarande lagstriftning inte utvisas eftersom han är svensk medborgare. Beträffande Fars som är medborgare i Eritrea gjordes inget yrkande på utvisning. Han dömdes dessutom trots samma brottsrubriceirng och en rad andra briott – stöld, narkotikabrott, olovlig körning, rattfylleri samt brott mot knivlagen – till en mildare påföljd än Taimour.

Domen överklagades till Hovrätten för övre Norrland som underkänner den lägre instansens domslut. I motsats till tingsrätten och åklagaren anser man det inte bevisat att det verkligen var Ayman som höll i kniven och utdelade det dödande hugget. Trots att gärningen är att anse som mord kan enligt hovrätten av det skälet ingen i gänget dömas för det brottet.

Får fängelsestraffet sänkt från 13 år till 1,5 år

Brottsrubriceringen för Aymans ändras därför till grov misshandel. Hovrätten anser också att en påföljd i paritet med vad tingsrätten utdömde för den brottsrubriceringen för Aymans kumpaner (3 års fängelse) är alltför sträng. Man sänker därför påföljden från 13 års fängelse ned till 1 år och 6 månaders fängelse.

Hovrätten undanröjer också utvisningsbeslutet. Trots det allvarliga brottet och att Ayman tidigare varit i klammri med rättvisan för bland annat narkotikabrott menar domstolen att han ska betraktas som väletablerad i Sverige och ha svaga band med hemlandet Syrien, detta eftersom man inte ifrågasätter Aymans påståenden om att inte veta var hans familj eller någon annan släkting befinner sig.

Vidare anser hovrätten att tingsrätten utdömt en för sträng påföljd även för Taimour, som nu får sitt fängelsestraff sänkt till 1,5 år. Påföljden för Fars och Adam ändras inte.

Åklagaren hade i sitt överklagande till hovrätten yrkat att även Taimour jämte Ayman skulle dömas för mord.

Hovrättens dom, inklusive den underliggande tingsrättsdomen kan laddas ned och läsas på följande länk: Övre HR B 670-20 Aktbil 81, DOM