Antalet bombdåd och sprängningar i gängkriminella kretsar fortsätter att öka och i ett internationellt perspektiv sticker Sverige ut rejält. Regeringen säger sig nu vilja kraftsamla mot den här typen av brott och pekar i sammanhanget ut byggbranschen och kommuntjänstemän som bovar i dramat. 

På en pressträff på onsdagen framlade inrikesminister Mikael Damberg (S) regeringens teori att de många sprängningarna beror på bristande kontroller för hur sprängmedel på byggarbetsplatser hanteras. Han riktade därför en uppmaning till byggbranschen att skärpa sig och rubricerade det som att regeringen nu ”växlar upp åtgärderna ytterligare”.

Uppmaningen följer efter att regeringen i februari kallade till sig företrädare från byggbranschens organisationer för en uppsträckning och krav på att man försvårar för kriminella gäng att komma över civila sprängmaterial.

Många sprängdåd utför dock inte med civil dynamit utan med militära handgranater som förs in i landet olagligt som en del av den gränsöverskridande organiserade brottsligheten.

Damberg uttryckte under pressträffen emellertid tillförsikt om att en ny lag om märkning av civila sprängmedel ska göra det lättare att spåra dessa tillbaka till källan och därmed bli den åtgärd som sätter stopp för det eskalerande fenomenet med gängkriminella bombdåd.

– Trots att vi har en pågående pandemi har antalet sprängningar i Sverige inte minskat. Problemet har i viss mån till och med ökat. Det här är lagförslag som avsevärt ska försvåra för privatpersoner att få tag på ämnen för egen bombtillverkning, slog Damberg fast inför den församlade pressen.

Innan åtgärden blir verklighet ska förslaget stötas och blötas i olika instanser. Lagen kan vara på plats först någon gång nästa år.

Samtidigt ges den på senare tid hårt kritiserade myndigheten MSB i uppdrag att hårdare övervaka de tjänstemän ute i kommunerna som beviljar tillstånd till byggbranschen när det ska sprängas i samband med byggnation. Även detta tror regeringen ska bli ett framgångsrecept för att få bukt med de många gängkriminella sprängdåden.