En av de vanligaste troperna i vår alltmer alarmerande klimatdebatt är att den globala uppvärmningen har satt världen i brand, men det har den inte. Det konstaterar den danske forskaren Bjørn Lomborg.

Lomborg har skrivit boken Världens verkliga tillstånd i vilken tesen är att de flesta av världens miljöproblem inte har förvärrats och att miljörörelsen överdriver problemen för sina egna syften. I boken Cool it, som handlar om klimatfrågan, menar han att det finns värre problem som fattigdom.

LÄS ÄVEN: Sydeuropeiska bränder misstänks vara anlagda

I en debattartikel i Wall Street Journal skriver han att satelliter har registrerat bränder över planetens yta i mer än två decennier och att uppgifterna är otvetydiga: Sedan början av 2000-talet, då tre procent av världens mark fattade eld, har områdena som brinner minskat för varje år.

2022, det senaste året för vilket det finns fullständiga uppgifter, slog världen ett nytt rekordlågtal på 2,2 procent bränd yta. Ändå låter det i medierna som att det brinner som aldrig förr.

Kanadensiska bränder

Den här sommaren har fokus legat på Kanadas skogsbränder vars rök täckte stora delar av nordöstra USA. Både den kanadensiske premiärministern och Vita huset har skyllt på klimatförändringarna.

Ändå hänför den senaste rapporten från FN:s klimatpanel inte de områden som bränts globalt av skogsbränder till klimatförändringar. I stället antyder det vagt att väderförhållandena som främjar skogsbränder blir vanligare på vissa platser. Ändå finner rapporten att förändringen i dessa väderförhållanden inte kommer att kunna upptäckas över det naturliga bruset ens i slutet av århundradet.

Selektivt fokus

President Joe Bidens administration och media kan måla upp en övertygande bild av en eldig klimatapokalyps eftersom de selektivt fokuserar på de delar av världen som brinner, inte det mycket större området där bränder är mindre vanliga.

Globalt sett visar Global Wildfire Information System att de brända områdena ligger något under genomsnittet mellan 2012 och 2022, en period som redan låg på av de lägsta andelarna brända områden.

Lomborg menar att det är pinsamt fel att hävda, som klimatforskaren Michael Mann nyligen gjorde, att klimatpolitiken är det ”enda sättet” att minska bränderna. Föreskriven eldning, förbättrad zonindelning och förbättrad markförvaltning är mycket snabbare, effektivare och billigare lösningar för bränder än klimatpolitiken, slår han fast.

Undersökningar visar upprepade gånger att de flesta väljare är ovilliga att stödja det mycket dyra klimatpolitiska aktivister och gröna politiker har föreslagit. Överhettade rubriker om klimat-armageddon är ett försök att skrämma oss till att stödja dem ändå, till priset av vettig diskussion och debatt.

LÄS ÄVEN: Skogsbränderna i Frankrike var anlagda – 48 pyromaner gripna