DEBATT Amerikabilden såsom den förmedlas av en majoritet av ledande svenska medier är varken nyanserad eller objektiv. Både tryckt media och television ger en vinklad bild av ekonomi och politik i USA. Det finns ett behov av att förmedla en mer nyanserad bild av ett så viktigt land som Amerikas Förenta Stater, vilket har ett så stort inflytande på sin omvärld.

Den bild som förmedlas synes mer vara ett eko av vad ’vänstermedia’ i USA publicerar. Just dessa medier har ju som bekant agerat mer som propagandaorgan åt det demokratiska partiet i allmänhet och under valet 2020 i synnerhet. Tillsammans med de stora ’Techjättarna’ har de bl.a. undvikit att publicera negativa nyheter om Biden och hans familj.

Vi har läst i svenska medier om Bidens framgångar och vilken fantastisk ledare han är. När han tillträdde beskrevs hans administration som kompetent och som att ’de vuxna’ nu tagit över rodret i Vita Huset. Biden lovade i sitt installationstal att ena landet och stoppa covid samt stärka ekonomin och hjälpa de svaga i landet.

Facit i handen

Efter ett år har vi nu facit i handen och USA är om möjligt ännu mer splittrat. Bidens första år vid makten är kantat av felaktiga och missriktade policybeslut och flera förluster trots egen majoritet i kongressen.

Det stora reformpaketet ’Build Back Better’ sågades av en partikamrat och rösträttsförslagen vars syfte var att centralisera amerikanska val, blev förkastade av två partivänner vilka inte gick med på att man ’tillfälligtvis’ skulle ändra senatens regler och ta bort kravet på 60 rösters majoritet (filibuster). Många i USA är nog ganska glada idag över att senatens minoritet också fortsättningsvis är delaktig i besluten.

Bidens enda ’vinst’ var infratruktursatsningen som han fick igenom tack vare republikanska röster eftersom vänsterfalangen i hans eget parti röstade emot honom.

Bidenadministrationens misslyckanden spänner över alla tänkabara ekonomiska och politiska områden och han ses av flera bedömare som en radikal och splittrande president. En ovilja att skydda gränsen i söder har resulterat i att miljontals nya illegala invadrare strömmat in, en kraftig ökning av människohandel med barn och unga, samt att inflödet av droger såsom fentanyl och amfetamin under 2021 har nått nya höjder. Under året som gått har kriminaliteten i USA öka kraftigt där mord och andra grova brott nått rekordnivåer.

Högsta inflationen

Den expansiva ekonomiska politiken har nu resulterat i den högsta inflationen på 40 år parad med bristande varutillförsel och med gapande hyllor i butiker. Detta slår extra hårt mot de svagaste. Sysselsättningsgraden har minskat som en följd av generösa stimulansåtgärder samt vaccinationstvång. Det sistnämnda stoppades dock av HD för den privata sektorn.

Det katastrofala uttåget ur Afghanistan har följts av en svag utrikespolitik som resulterat i ett mer aggressivt Ryssland, Kina, Iran och Nordkorea. Biden har också skapat en alldeles egen energikris med skenande energipriser som resulterat i att USA gått från nettoexportör av energi till nettoimportör och åter gjort sig beroende av olja från Mellanöstern. Detta har knappast minskat USAs klimatfotavtryck eller stärkt landets nationella säkerhet?

Obamas försvarsminister, Robert Gates, skrev i sina memoarer att Biden varit på fel sida i stort sett i alla utrikespolitiska beslut under fyra decennier. Vi kan nu lägga till ett femte decennium. Tyvärr har Bidens politiska misstag också en negativ effekt på ett litet land som Sverige.

Mest impopulära

Biden har nu endast stöd av en tredjedel av opinionen medan 53% är emot honom. Hans vicepresident Kamala Harris har ett ännu mindre stöd, vilket tillsammans gör dem till de mest impopulära ledarna någonsin i USA efter ett år vid makten.

Bidens temperament och kognitiva förmåga diskuteras återigen efter den andra presskonferensen under hans presidenttid. Hans hätska utfall mot journalister och meningsmotståndare har fått till och med vänstermedia att börja ifrågasätta Bidens politiska kurs. Det har höjts röster om en kursändring och byte av bl.a. stabschefen i Vita Huset. Biden verkar dock inte se behovet av detta.

Kongressvalen i november i år kommer troligtvis att bli ett ännu större bakslag för Biden som därefter knappast kommer att få igenom de progressiva lagförslag som han drivit. Guvernörsvalet i Virginia i november 2021 kan ses som en barometer och som vanns av en republikansk guvernör, vice guvernör och ’justitieminister’, trots att Biden vann Virginia med en 20-procentig marginal 2020.

Frågan är om det amerikanska folket lurats att rösta fram Biden och hur länge till svenska medier kan fortsätta hylla Biden som en framgångsrik president utan att helt förlora sin trovärdighet som objektiva nyhetsförmedlare.

Ivar Cederholm
Amerikakännare