Skyltar som förutspådde att glaciärerna skulle försvinna innan år 2020 från den amerikanska nationalparken Glacier i Montana, plockas nu ner. Isen är kvar, profetiorna till trots.

Glacier National Park sträcker sig över den kontinentala klyftan längs Montanas gräns till Kanada. Ända sedan Al Gores film från 2006, ”En obekväm sanning”, har parkens glaciärer använts som slagträn i klimatdebatten.

Skyltarna, som sattes upp under Obamas administration, baserades på prognoser från US Geological Survey, ett regeringsorgan vars syfte är att samla in och vetenskapligt analysera data gällande amerikanska naturresurser.

Naturen motbevisar klimatalarmisterna
Påståendet att glaciärerna skulle vara ”borta år 2020” har rapporterats i New York Times, National Geographic och andra internationella nyhetskällor. Efter flera vintrar med kraftiga snöfall har dock naturen motbevisat klimatalarmisternas spådomar.

Att isarna faktiskt inte skulle vara borta 2020 har varit känt i ett antal år men på grund av en hårt ansträngd budget har de felaktiga skyltarna fått vara kvar, tills nu.

Istället för de utdaterade skyltarna kommer nya, icke tidsbundna, varningar sättas upp. De nya skyltarna kommer att lyda: ”När isarna försvinner helt beror på hur och när vi agerar. En sak är säker: glaciärerna i parken krymper”.