Två rättsinstanser konstaterar efter anmälan att kommunstyrelsen i Göteborg bröt mot kommunallagen när man hindrade Sverigedemokraterna att lägga fram ett yrkande efter att partiet frusits ut från att ansluta sig till de övriga partiernas yrkande. Mobbningen av SD kritiseras i det aktuella fallet som särskilt anmärkningsvärd eftersom det yrkande SD utestängdes från handlade om att motverka just den sortens beteende på arbetsplatser. Det rapporterar GP (19-03-05).

Det var den 13 december 2017 som kommunstyrelsen i Göteborg behandlade en arbetsmiljöfråga med fokus på problem med olika former av trakasserier, mobbning och utfrysning på arbetsplatser. Sverigedemokraterna tilläts inte vara med i det gemensamma yrkande som övriga partier lagt, trots att SD hade samma åsikt i frågan.

Sverigedemokraterna riktade kritik mot de övriga partiernas agerande och påtalade också det motsägelsefulla i att agera på det sätt som man enligt sitt yrkande vill motverka. Kritiken och argumentationen bet emellertid inte. Partierna stod fast vid att SD skulle stängas ute.

Fick inte lägga eget yrkande
SD beslöt sig då för att lägga fram ett eget yrkande. Men detta stoppades av kommunstyrelsen. Partiet anmälde kommunstyrelsens agerande till förvaltningsrätten som gav SD rätt. Kommunen lät sig inte nöja utan överklagade domen till Kammarrätten. Även den högre rättsinstansen ger Sverigedemokraterna rätt – det var ett brott mot kommunallagen att inte låta partiet lägga fram det aktuella yrkandet.

Björn Tidland, som är politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Göteborg, säger i en kommentar till GP att domen ”är en seger” för partiet. Han uppger sig vara trött på att de övriga partierna beter sig på det här sättet och hoppas att domen ska innebära ett slut på den här typen av utfrysning.

Vänsterpartiet: ”SD är ett antidemokratiskt parti”
Daniel Bernmar, som är kommunalråd för Vänsterpartiet, är däremot missnöjd med kammarrättens dom. Enligt honom har domstolen inte förstått vad det handlar om. Bernmar säger också til GP att han som vänsterpartist ”aldrig kommer att stå på ett gemensamt yrkande” som SD, som han kallar för ”ett antidemokratiskt parti”.

Bernmar förklarar också att han och hans parti aldrig kommer att rösta för ett yrkande från SD, oavsett yrkandets innehåll – även om det uttrycker samma åsikt i en fråga som den Vänsterpartiet har. ”Det är vår linje.”

Formellt informeras kommunstyrelsen först imorgon onsdag om kammarrättens dom. Men stadsjurist Markus Landahl som drivit kommunens talan i målet uppger redan idag till GP att man inte avser att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen. Han vill samtidigt inte kommentera kammarrättens utslag.