Det medborgarjournalistiska nätverket Granskning Sverige fick under tisdagen sitt huvudkonto på YouTube nedstängt. Orsaken är att Google som äger YouTube uppvaktats av bland annat Dagens Nyheter och Expressen i en samordnad kampanj  där man beivrat att GS YouTube-klipp innehållit skärmdumpar som man menar utgjort upphovsrättsliga intrång.

Redan tidigare hade ett antal av Granskning Sveriges telefonintervjuer plockats bort av YouTube av sådana upphovsrättsliga skäl, men på tisdagen stängdes alltså GS huvudkonto helt. Den som försöker visa något av programinslagen möts i stället av meddelandet: ”Kontot har avslutats eftersom vi har fått flera anspråk från tredje part om upphovsrättsintrång i material som användaren lagt upp.”

Granskning Sverige är emellertid ett delvis decentraliserat nätverk och telefonintervjuerna är spridda också över ett antal underkonton på YouTube som i skrivande stund ännu är aktiva. Google vill inte kommentera nedstängningen utöver det meddelande om upphovsrättsintrång som möter användarna.

Dagens Nyheter, som är en av de medieaktörer som aktivt verkat för att få bort Granskning Sverige från YouTube, rapporterar felaktigt att det i GS redaktionella material skulle ha ”riktats allvarliga hot mot journalister”. Det är påståenden som även Google/YouTube avvisat. Däremot gör man samma bedömning som Dagens Nyheter och Expressen när det gäller upphovsrättsliga intrång.

Journalisterna på Granskning Sverige menar att såväl de felaktiga anklagelserna om hot som de eventuellt strikt juridiskt sett legitima anklagelserna om upphovsrättsintrång är svepskäl och att den bakomliggande agendan är att tysta obekväm granskande medborgarjournalistik där också de stora medieaktörerna fått finna sig i att bli granskade som makthavare.

Samhällsnytt har talat med Johan Andersson på Granskning Sverige som uppger att man kommer att fortsätta med sin granskande journalistiska verksamhet ungefär som tidigare och att huvudplattformen även fortsättningsvis kommer att vara YouTube.