En enig Granskningsnämnd friar Sveriges Radio P4 Stockholm efter att redaktionen i ett programinslag kallat fria journalister för ”swishhoror”.

I ett morgonprogram inför nyåret diskuterade Sveriges Radios medarbetare vilka nya ord som lanserats under året som gått. En av statsradions anställda som medverkade i sändningen, Ola Gäverth, ville dock lägga till ett eget begrepp – ”swishhora” för frilansande journalister som i motsats till honom själv inte automatiskt får betalt via skattsedeln och presstödet utan måste producera material som läsarna vill ha och betala frivilligt för.

LÄS MER: SR presenterar en icke-ursäkt för ’swishhora’: ”Missförstått ordets innebörd helt”

Tilltaget anmäldes till Granskningsnämnden som nu i full enighet friar inslaget. Att benämna en fristående journalist som ”swishhora” strider inte mot Public Service-kravet på opartiskhet och saklighet, menar man. Det ska enligt nämnden heller inte upplevas som nedsättande av den som träffas av ordet eftersom samtalet i studion präglades av ”en lättsam ton”.

Nämnden går därmed på Sveriges Radios egen linje om att ordvalet eventuellt kan betraktas som ”olyckligt” men samtidigt pressetiskt försvarbart och i överensstämmelse med sändningstillståndets särskilda villkor.

Närvarande ledamöter som friar inslaget är Malin Bonthron, Bo-Erik Gyberg, Gunnar Springfeldt, Kristina Åberg och Sofia Olsson Olsén. Man skriver:

Granskningsnämnden konstaterar att programledarna i det aktuella inslaget samtalade i en lättsam ton och i direktsändning. Programledare B:s (Ola Gäfverth) uttalanden om swishjournalister var raljerande men riktades inte mot några enskilda journalister och förekom i en diskussion med anledning av språkrådets nyordslista. Mot bakgrund av inslagets kommenterande karaktär anser nämnden att uttalandet inte medför att inslaget strider mot kravet på opartiskhet.

”Lättsam ton” förmildrande omständighet

Den ”lättsamma ton” som refereras till är att Ola Gäverths bisittare i SR-studion, Cassandra Alm, fnissade förtjust åt kollegans utläggning om fria journalister som personer som ”tigger pengar” och därför ska kallas ”swishhoror”.

Gäverth förfäktade i inslaget också åsikten att sådana personer inte ska betraktas som riktiga journalister utan befinner sig på en lägre nivå som ”åsiktsmaskiner” men försöker höja upp sig och ”sno” den yrkestitel som Gäverth vill förbehålla sig själv och de stora mediehusens medarbetare.

Nämnden kommer ändå med viss kritik mot inslaget. Man påtalar att SR kunde varit tydligare med att ställa grupp mot grupp genom att göra skillnad mellan onda/oseriösa och goda/seriösa journalister som försörjer sig genom Swish-donationer utifrån var dessa befinner sig på det politiska spektrat.

Oklart om begreppet och andra grupper

Det framgår inte av Granskningsnämndens beslut huruvida ordet ”hora” även får användas av SR:s och SVT:s medarbetare för andra grupper som tigger pengar, exempelvis hitresta romer eller medarbetare och frivilliga som samlar in pengar till välgörenhetsorganisationer, om samtalet förs ”i en lättsam ton”.

Granskningsnämndens beslut kan läsas i sin helhet HÄR.