En av huvudförklaringarna till den skenande inflationen just nu är de höga bränsle- och energipriserna. Men allt fler har börjat ifrågasätta företagens prissättning och menar att en del av dem utnyttjar situationen för att höja priserna mer och på fler varor än vad som är motiverat av kostnadsökningar. I USA kallas fenomenet för ”greedflation” – girighetsflation.

Inflationen är hög i hela västvärlden och liknande kritik som den som nu blir alltmer högröstad i USA har framförts även i Sverige. Ledande ekonomer vidgår också att det är väldigt lätt för företag att agera på det sättet och att en del företagare själva i slutna rum konstaterat detta.

Samtidigt visar siffror att företagen generellt har drabbats av högre kostnadsökningar än de man vältrar över på konsumenterna. Att man missbrukar inflationen för att skaffa sig högre vinstmarginaler ser alltså inte ut att vara ett utbrett fenomen utan något som en mindre del av företagen ägnar sig åt.

Fri konkurrens ska motverka

Tanken är också att konkurrensen i en marknadsekonomi ska motverka omotiverade prishöjningar. På en del marknader fungerar detta dock inte alltid som det är tänkt. Det förekommer kartellbildningar och monopol som sätter den här mekanismen ur spel.

I Sverige rusar exempelvis matpriserna och handeln hänvisar till inflationen. Samtidigt har ett par tre företag i Sverige närmast monopol på livsmedel i grossistledet och kan om de skulle vilja höja sina priser mer än vad som är inflationsmotiverat till detaljhandeln som sedan tvingas justera upp sina priser motsvarande mer till kund.

Svenska S-regeringen kritiseras

Regeringen i Sverige har också fått kritik för att ha drivit på inflationen mer än behövligt och att inte vidta några åtgärder för att mildra den. I förtid nedlagda kärnkraftverk har fått energipriserna att skena extra mycket i Sverige och drivmedelspriserna är också väsentligt högre än vad de skulle behöva vara på grund av höga skatter och hög inblandning av fördyrande biobränslen, den så kallade reduktionsplikten.

I det av den svenska regeringen utskällda Polen har den konservativa regeringen ingripit mot de kostnadsökningar som inflationen åsamkar medborgarna genom att bland annat ta bort momsen på mat och sänka den kraftigt på drivmedel. Den svenska S-regeringen anklagas för att i stället utnyttja inflationen för att dra in mer pengar till staten – när priserna stiger, ökar också moms- och punktskatteintäkterna.