Organisationens ikoniska skepp Rainbow Warrior II har pensionerats i Bangladesh medelst så kallad strandning, där skeppet ifråga läggs på land för att styckas och delarna säljas – en metod man verkat för att förbjuda. Man anklagas även för hyckleri då skeppet drivits på diesel samtidigt som man kampanjat mot oljeutvinning.

Efter att skeppet 2011 bedömts som olämpligt för havsresor överlämnades det till den icke-statliga organisationen Friendship i Bangladesh. Där användes det som ett flytande sjukhus fram till 2018. Som en del av avtalet med Friendship hade Greenpeace vetorätt över hur man sedan skulle göra sig av med skeppet.

Men Friendship sålde skeppet till ett företag för skrotning genom strandning, något Greenpeace själva kampanjat emot under flera år. Trots detta godkände man initialt planen, men backade sedan.

I mitten av november skickade Greenpeace ut ett pressmeddelande, som få snappade upp, där man erkände att man ”gjort ett misstag”. ”Vi skulle ha konsulterat våra partners i NGO Shipbreaking Platform och Basel Action Network, det gjorde vi inte. Inga ursäkter. Vi borde ha gjort det”, skriver man.

Tills i fredags hade inga större medieaktörer uppmärksammat fallet då tyska Der Spiegel publicerade en artikel om skeppet, i vilken man bland annat konstaterar att metoden gör så att flertalet gifter, som asbest och PCB, obehindrat sprids ut i naturen.