Resetidningen Vagabond har undersökt i vilken utsträckning svenskarna smittats av den ”klimatångest” som bland annat 16-åriga Greta Thunberg vill att alla ska känna. Undersökningen visar att påverkan är relativt låg.

Två av tre tillfrågade uppger visserligen att de påverkats av de klimatalarmistiska budskapen men inte så mycket att de tänker förändra sitt resande genom att dra ned på sitt flygande för att därigenom minska sitt CO2-avtryck i atmosfären.

Antalet utlandsresor minskade 2018 med en halv miljon under 2018 jämfört med året innan. Enligt Anna Elofsson, som är doktorand på Chalmers och forskar om klimat och flyg, kan endast en mindre del av denna minskning tillskrivas känslor som ”klimatångest” och ”klimatskam” som svenskarna uppmanats känna inför sina flygvanor.

Flygskatt, varningar för förestående lågkonjunktur och att man i somras i rikliga mått kunde njuta av sol och värme på hemmaplan är andra faktorer som Elofsson menar utgör delförklaringar till att man oftare valde bort utlandssemestrar förra året.

– Det blev så klart mer attraktivt att vara hemma än under en sommar som regnar bort, förklarar Elofsson för tidningen NyTeknik.

Enligt resebarometern är drygt två av tre svenskar inte beredda att förändra sitt resande på grund av de gynnsamma effekter på klimatet det påstås ha. Elofsson poängterar samtidigt att klimatpropagandan ändå får anses ha varit framgångsrik jämfört med hur den effekt många andra kampanjer haft på svenskarnas vanor.

– Om det kom något nytt som gjorde att en tredjedel började se över sin alkoholkonsumtion då skulle man nog tycka att det var ganska mycket, säger hon.

Samtidigt sker 65 procent av svenskarnas utlandsresor med flyg och enligt en prognos från Swedavia kommer svenskarnas flygande inte att minska framöver utan tvärtom att öka med hela 30 procent fram till 2030.

Per J Andersson, som är redaktör på tidningen Vagabond, spår att utlandsresandet med tåg kanske kommer att öka något på marginalen men fortsatt kommer att vara ett uttalat minoritetsfärdsätt jämfört med flyget.