HVO-diesel lanseras på bred front som ett ”klimatsmart” alternativ för att tanka bilen. Nu kommer dock avslöjanden som visar att den ”gröna” dieseln i själva verket ofta är skadligare för klimat och miljö en dess fossila motsvarighet.

Bedräglig marknadsföring

HVO-diesel saluförs till klimatoroliga konsumenter som ett drivmedel med lägre CO2-usläpp och som därmed i mindre utsträckning uppges bidra till global uppvärmning. Det visar sig dock att uppemot hälften av all HVO-diesel som säljs innehåller palmolja, en produkt som genom bland annat skövling av regnskog konstaterats ha en upp till tre gånger så stor negativ inverkan på klimatet än den fossila dieseln.

Djurarter hotas av utrotning

Skövlingen av regnskog för palmoljetillverkning hotar också existensen för flera djurarter. Det gäller bland annat orangutangen på Borneo som nu är utrotningshotad i spåren av palmoljeplantagernas utbredning.

– Det är lätt hänt att man tummar på hållbarheten i förnybarhetens namn, säger Per Östborn, projektledare för Gröna Bilister som tagit fram en rapport om de så kallade förnybara bränslenas miljöeffekter i förhållande till de traditionella fossila.

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.

Studien visar att många aktörer i sin marknadsföring profilerar sig som ”klimatsmarta” eftersom det råder stort fokus kring klimatfrågan och många människor är uppskrämda. Men bakom det trygga budskapet döljer sig ofta, som i fallet med HVO-dieseln, en verklighet där klimatpåverkan i själva verket blir större med de förment ”gröna” alternativen.

Klassas ändå som grön och förnybar

De politiska aktörer som klassar bränslen som förnybara och ”klimatsmarta” bidrar också till bedrägeriet, menar Gröna Bilister. Detta eftersom man har klassat all HVO-diesel som bra för klimatet, även den som är tillverkad på palmolja.

– Vi måste bli kvitt palmoljeprodukterna för att bevara biodrivmedlens trovärdighet. Riskerna är för stora. Tillverkarna måste avstå från kortsiktiga vinster för att kunna skapa en marknad som är långsiktigt livskraftig, säger Per Östborn till tidningen Vi Bilägare.

Enligt Gröna Bilägare är det från svårt till omöjligt som konsument att försäkra sig om att den HVO-diesel man tankar inte har palmolja som råvara. Tillverkarna är ofta förtegna med uppgifter kring detta.

Många utan försäkringsskydd om motorn går sönder

För den som har en äldre dieselbil kan övergång till HVO100 också bli en dyrbar historia om motorn skulle gå sönder. Då gäller nämligen inte fordonsförsäkringen. Endast nyare dieselfordon där motorn har godkänts för HVO omfattas av försäkringsbolagens maskinskadeförsäkring, något som många bilägare inte känner till.

Ett krav på obligatorisk klimat- och ursprungsdeklaration för mackägare har aviserats från regeringen men skjutits på framtiden. Det nya preliminärdatum som satts för införandet är nu oktober 2021.

Kan vara mer klimatsmart att köra fossilt

Gröna Bilister uppmanar nu konsumenterna att välja bort HVO-diesel med oklart ursprung för att sätta press på upphandlare och tillverkare att fasa ut palmoljan. Till det sker kan det vara mer ”klimatsmart” att köra på den gamla fossila dieseln.

Dyrare om palmoljan fasas ut

Eftersom palmolja är en förhållandevis billig råvara att framställa HVO-diesel av kan det alternativa drivmedlet komma att bli betydligt dyrare i framtiden om andra råvaror ska användas. I Sverige är drivmedelspriserna redan exceptionellt höga beroende på extremt höga skattesatser – Cirka 60 procent av priset utgörs av skatt.